Vejviser til sociale foreninger og tilbud

Find forening, organisation eller tilbud

Der er en bred vifte af frivillige sociale tilbud i vores kommune. Tilbuddene henvender sig til borgere med forskellige behov og problemstillinger. Vi har udarbejdet ‘Den Sociale Vejviser’, en oversigt over sociale tilbud, der er baseret på frivillighed. Målet for guiden er at gøre det nemt at finde tilbud, som passer til den enkeltes behov og situation.

Guiden henvender sig til borgere, som søger hjælp og støtte fra foreningerne samt pårørende, foreninger eller kommunens ansatte, sagsbehandlere og andre fagfolk, som kan have brug for at henvise borgere til frivillige sociale tilbud.

Kontakt os gerne, hvis du kender til et tilbud, som skal tilføjes guiden, eller hvis du har rettelser til et tilbud eller en forening, som du er bruger af eller frivillig på.

Kategorier
Kategorier
TYPE
TYPE

BEMÆRK: Systemet sorterer Æ som om det var A.

ACA
Voksne børn af alkoholikere
NA - en ny begyndelse
Sorggruppe
Børnenes Genbrug
Overskud af salget går til børn i Halsnæs kommune
Maskinstrikkere i Frederiksværk og omegn
Knud Rasmussen Gruppen (Det Danske Spejderkorps)
Spejdergruppe i Det Danske Spejderkorps
Røde Kors Halsnæs - Samværdighed
Halsnæs Biavlerforening.
Hundested
Badeklubben Trekanten
Oplysningsforbundet
Ølsted Borgerforening, Grusgravens Venner
Ældre Sagen
Arbejder for ældre, enlige, svage og udsatte borgere i Halsnæs.
Videnscaféen for flygtninge
Venstre Halsnæs
Partiforening for Venstre i Halsnæs
UlykkesPatientForeningen - Nordsjællandskredsen
Vi støtter og hjælper mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke.
Ukraine undervisning
Turbinehusets Venner
Vi vil give nyt liv til Turbinehuset i Fredriksværk centrum, så det igen kan skabe strøm og formidle industribyens spændende historie.
Torvets Andelsboligforening
Tackle livet
Selvhjælpsgruppe for mennesker som i perioder er psykisk sårbare.
Støtteforeningen for Arresødal Hospice
Støtteforening for Arresødal Hospice
Spisekammer Halsnæs
Spisekammer Halsnæs er en sammenslutning af fødevareproducenter i Halsnæs kommune som, i kraft af sine vedtægter, forpligtiger sig til at overholde en række regler, som sikrer god dyrevelfærd og fremragende kvalitet.
Spejdergruppen - Sct. Georgs Gilder - Frederiksværk
Sct. Georgs Gilderne er en bevægelse, der sigter mod personlig udvikling for medlemmerne, og som bl.a. deltager aktivt i forskellige humanitære opgaver både lokalt, nationalt og internationalt.
Socialdemokratiet Halsnæs
Socialdemokraternes lokalafdeling i Halsnæs.
Skolens Venner, Halsnæs afd.
Skolens Venner er en frivillig forening, der organiserer frivillige skolevenner, der knyttes til en fast klasse og lærer på skoler i kommunen.
SIND Halsnæs
SIND arbejder for sindslidende og deres pårørende bl.a. via telefonrådgivning, væresteder, Lille Skole For Voksne, arrangementer, netværksgrupper m.m.
SF Halsnæs
Socialistisk Folkeparti, Halsnæs
Scleroseforeningen Halsnæs
Vi er en lille forsamling af personer med sclerose, der snakker sammen om hverdagen og hvordan vi lever med sygdommen.
Røde Kors Halsnæs - Vågetjenesten
Vågetjenesten tilbyder kærlige hænder at holde når livet skal slippes.
Røde Kors Halsnæs - Pårørendestøtte
Som pårørende til en sygdomsramt, er du hjemmets vigtigste ressource. Derfor skal du støttes til også at passe på dig selv i en hverdag præget af sygdom.
Røde Kors Halsnæs - Familienetværket
Røde Kors Familienetværk er et tilbud til børnefamilier, der har brug for et større netværk eller for hjælp og støtte i hverdagen. Ofte er familierne ramt på flere måder: Det er svært at få pengene til at slå til, og både børn og voksne savner socialt fællesskab.
Røde Kors Halsnæs
Røde Kors Halsnæs er lokalafdelingen af Røde Kors.
Radio 10FM
Hele Halsnæs lokalradio
Patientforeningsnetværket
Patientforeningsnetværket er et netværk af foreninger og grupper, der hver i sær arbejder med forskellige sygdomsområder.
Paraplyens Venner
Paraplyens Venner er en støtteforening for aktivitetshuset Paraplyen.
Paraplyen
Paraplyen er aktive mødesteder med mange forskellige hold- og værkstedsaktiviteter, socialt samvær, kulturelle oplevelser, og en hyggelig café.
Røde Kors Halsnæs - Nørklerne
I Røde Kors mødes frivillige i mindre grupper med regelmæssige mellemrum og syr og strikker/hækler børnetøj, som sendes ud til nødlidende børn overalt i verden.
Netværksgruppe for Plejefamilier
Netværksgruppe for pårørende til demensramte
Er du pårørende til en demensramt? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation?
Forældre til ordblinde i Halsnæs Kommune
Netværksgruppe hvor forældre og børn kan udveksle erfaringer med dyslexi m.m.
Natteravnene
Natteravnenes formål er at skabe lokal tryghed og livsglæde - især blandt børn og unge i det offentlige rum.
Melby-Liseleje IF/Fodbold
Melby-Liseleje IF Fodboldafdeling er med sine over 500 medlemmer en af de større fodboldklubber i Nordsjælland, men med det sociale, som et vigtigt element.
MBU Frederiksværk
Missionsforbundets Børne- og Ungdomsarbejde
Livshistoriefortællinger
Livshistoriefortællinger er et nyt tilbud i Frivilligcenter Halsnæs, hvor du kan dele din historie med andre, og komme fri af fortællinger, som begrænser dit liv. Målet med Livshistoriefortællingerer at skabe netværksgrupper med social aktivitet og samvær, der kan hjælpe dig videre i dit liv med dine værdier, drømme og håb.
Lektiecafé i Frederiksværk
Lektiehjælpen er for alle, børn som voksne, der har behov for at få lidt ekstra hjælp med lektierne på Frederiksværk bibliotek.
Kulturmand
Kulturmand er et fællesskab af mænd 60+, som har lyst til at dele kultur- og sundhedsoplevelser med andre mænd.
Kulturforce
Kræftens Bekæmpelse Halsnæs
Foreningen rådgiver og støtter alle, der er berørt af kræft.
Krolffolket Halsnæs
Krolf er en sjov blanding af golf og kroket. Lån gratis udstyr og spil på en af de fem baner i Frederiksværk og Hundested.
Kom Videre Mand
"Kom Videre Mand" er et nyt tilbud i Halsnæs, hvor mænd gennem mand-til-mand snakke hjælper hinanden videre med livets udfordringer.
KOL-netværket Halsnæs
Halsnæs KOLde forening er et fællesskab for KOL-berørte medlemmer og pårørende til KOL patienter.
Kirkens Genbrug
Butikken har et bredt sortiment af dametøj, herretøj og børnetøj, derudover har vi glas, porcelæn, køkkengrej, lidt møbler, bøger, pynteting og nips. Alt sammen til rene genbrugspriser.
Karl-e
Alt kan ske hos karl-e - nysgerrige folks mødested & gode ideers fødested. karl-e er en 300 m2 brugerdrevet kulturel 'legeplads', hvor alle kan være med til at skabe begivenheder og aktiviteter.
Integrationsnetværket
Integrationsnetværket er et forum for foreninger og grupper i Halsnæs, der arbejder med integration af flygtninge og indvandrere.
Røde Kors Halsnæs - Integrationscafé
Formålet med Røde Kors' integrationsnetværk i Halsnæs er at hjælpe de nye medborgere med at falde godt til ved først og fremmest at lære danskere og det danske system at kende.
Individuelle samtaleforløb
Samtaleforløbene henvender sig til borgere i Halsnæs, som har brug for at vende problemer med en erfaren samtalepartner.
Hverdagen som pårørende
Er du pårørende til en alvorligt kronisk syg? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation?
Hundested Kino
Hundested Kino drives af en gruppe frivillige, som arbejder på at drive og istandsætte biografen.
Hjerteforeningen
Hjerteforeningens lokale frivilliggruppe arrangerer motions- og netværkstilbud.
Halsnæs Tangoforening
Halsnæs Tangoforening tilbyder tangoundervisning og andre social arrangementer med fokus på tango.
Halsnæs Idrætsråd
Halsnæs Idrætsråd er en sammenslutning af lokale idrætsforeninger.
Halsnæs Fotoklub
Halsnæs Filosoferer...
En forening, hvor vi sammen forsøger at tale os klogere på, hvordan vi kan forstå livet og verden.
Gratis Økonomisk Vejledning
Frivillige der hjælper med økonomisk vejledning.
Gigtforeningen Halsnæs
Foreningen for alle med ondt i led, ryg og muskler.
Frikirken Salem
Det sociale arbejde indgår i Frikirken Salem på flere forskellige områder. Kirkens motto er Plads til Gud og mennesker. I centrum står fællesskabet ved gudstjenesterne og den efterfølgende kirkekaffe. Gudstjeneste hver søndag 10:30
Frederiksværk Tennisklub
Frederiksværk Krisecenter
Opholdssted for kvinder der har været, eller er udsat for psykisk eller fysisk vold eller trusler om vold.
Forældre til børn med usynlige handicaps
Kender du følelsen af at dit barn bliver misforstået eller omverdenen ikke kan se at dit barn har nogle særlige udfordringer?
Fibromyalgi- & Smerteforeningen
DSRS Lynæs (Dansk SøRedningsSelskab)
Dansk Søredningsselskab er en almen nyttig forening, grundlagt i 2004
Diabetesforeningen Hillerød-Halsnæs Lokalforening
Diabetesforeningen Hillerød-Halsnæs lokalforening arbejder for et bedre kendskab til, forebyggelse af og forbedret behandling af diabetes.
Det gode familieliv Halsnæs
Vi arrangerer temaaftener om pasningsmuligheder i Halsnæs
Den Gyldne Cirkel
Den Gyldne Cirkel er et kursuscenter for mennesker, der ønsker at styrke kontakten til hjertet og leve mere ud fra sjælens tone.
Danske Ølentusiaster
Lokal forening for ølentusiaster, som har lyst til at dyrke deres interesse i selskab med ligesindede.
Danske handicaporganisationer DH
DH arbejder for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.
Dansk Handicap Forbund Frederikssund-Halsnæs Afd.
Forbundet arbejder for at mennesker med fysiske handicap får samme muligheder som ikke-handicappede.
Børn og Unge i Halsnæs
Foreningen arbejder for at der dannes positive fællesskaber for børn og unge med forskellige livsvilkår gennem en bred vifte af aktiviteter.
By & Land Halsnæs
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs
BROEN Halsnæs
BROEN samarbejder med kommune, foreninger og klubber i lokalområdet. Vi hjælper med kontingent, udstyr og evt. transport, så børn og unge får mulighed for at være aktive i et lokalt fritidstilbud.
Bisiddergruppen Nordsjælland
En Bisidder er en person, som tilbyder at følge og sidde med til møder med alle offentlige personer.
Bedsteforældre til børn med handicap
Er du bedsteforælder til et barn med handicap? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation?
At leve med PTSD
Lever du med PTSD, og har du lyst til at være en del af et fællesskab med andre, der ved lidt om, hvordan det er at være dig?
Astma-Allergi Nordsjælland
Vi er en patientforening som favner hele Nordsjælland. Allerød, Furesø, Egedal, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Rudersdal, Fredensborg, Hørsholm og Gribskov kommune.
Arresødal hospice
Frivillige for Arresødal Hospice der gør en forskel for patienter og pårørende.
AA Anonyme Alkoholikere
Fællesskab af mænd og kvinder der har et ønske om at holde op med at drikke.