SIND Halsnæs
Valseværksstræde 5A
3300
Frederiksværk
Hjemmeside: http://www.sind.dk/halsnaes

Kontakt:

Kontaktperson: Linda Hansen
Telefon: 21 64 88 68
Email: linvil@youmail.dk
SND
SIND arbejder for sindslidende og deres pårørende bl.a. via telefonrådgivning, væresteder, Lille Skole For Voksne, arrangementer, netværksgrupper m.m.
SØNDAGSCAFE
Der er "SINDcafe" på Frivilligcenter Skjoldborg
Valseværksstræde 5 3300 Frederiksværk
Alle søndage i tidsrummet fra kl. 11.00 - 14. 00
NB!
Der er ingen cafe søndagene i påsken, efter Store Bededag, efter Kristi Himmelfart, i pinsen og omkring jul og nytår.
Der er desuden sommerlukning i juli måned.
Om SIND
SIND blev etableret i 1960 under navnet Landsforeningen Sindslidendes Vel. Senere blev navnet forenklet til Landsforeningen SIND. I dag er navnet SIND- Landsforeningen for psykisk sundhed.
SIND er for alle
På landsplan er hovedparten af medlemmerne og de aktive i SIND typisk pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og sindslidendes forhold.
SIND hjælper
SIND fungerer både som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation.
SINDs landsdækkende telefonrådgivning - 70 23 27 50 - trækker på erfaring og ekspertise fra hele Danmark. SIND støtter og driver fx tilbud om dialog, information, juridisk bistand, uddannelse og rådgivning samt meningsfuldt samvær med ligestillede. Dertil kommer oplysningsarbejde og politisk indflydelse.
SIND bruger blot få penge på løn. SIND drives især af flere hundrede frivillige, der - under professionel vejledning - står for arbejdet som foreningsaktive, rådgivere, besøgsvenner, bisiddere, foredragsholdere mm.