Ældre Sagen
Frederiksværk
Hjemmeside: https://www.aeldresagen.dk/

Kontakt:

Kontaktperson: Ib Schaldemose
Telefon: 47 76 28 86 / 20 40 15 34
Email: hisch@mail.dk
æs
Arbejder for ældre, enlige, svage og udsatte borgere i Halsnæs.

Ældre Sagen arbejder for at alle - uanset alder - skal have retten til at bestemme over egen tilværelse samt have et meningsfuldt liv. Lokalforeningen arrangerer forskellige aktiviteter, yder støtte m.m.

Ældre Sagen har afdelinger i Hundested og Frederiksværk.