Integrationsnetværket

Kontakt:

Kontaktperson: Katrine Rex
Telefon: 53693889
Email: katrine@frivilligcenter-halsnaes.dk
Integrationsnetværket er et forum for foreninger og grupper i Halsnæs, der arbejder med integration af flygtninge og indvandrere.

Integrationsnetværket er et forum for foreninger og grupper i Halsnæs, der arbejder med integration af flygtninge og indvandrere.

Netværket mødes hver anden eller tredje måned for at udveksle erfaringer og idéer og for at inspirere hinanden. Medlemmerne af netværket hjælper hinanden med at videreformidle og synliggøre hinandens aktiviteter for den gruppe af mennesker, som initiativerne er tiltænkt. En væsentlig del af samarbejdet består i at koordinere og skabe sammenhæng i aktiviteterne.

På møderne deltager også den kommunale integrationskonsulent, og dermed kvalificeres kontakten mellem kommunen og det frivillige liv direkte: Deltagerne får hurtig og let adgang til hinandens viden, herunder også viden om de kommunale tilbud til de samme grupper af mennesker.

Formålet med netværket er således også i fællesskab at tage initiativ til politiske dialoger, og at informere den politiske ledelse om borgernes oplevelser af de faktisk forhold i relation til kommunens strategi på området.