Samarbejdspartnere

Hvorfor samarbejde?

Læs her
hvorfor samarbejde er win-win...

Hvad kan vi samarbejde om?

Læs her om vores kerneydelser...

Hvem samarbejder vi med?

Organisationer, virksomheder m.fl. se hvem....

TAK!

Tak til sponsore og fonde m.v.

Vores samarbejdspartnere

Vores vigtigste samarbejdspartner er Halsnæs Kommune

Udover at Halsnæs Kommune hjælper med frivilligcentrets grundfinansiering har vi et tæt samarbejde med forskellige afdelinger og udvalg.

Derudover samarbejder vi også med mange andre organisationer, virksomheder og lokale initiativer,  

Herudover samarbejder vi med andre frivilligcentre blandt andet omkring kurser, arrangementer og bruger hinanden til idéudvikling og inspiration. Vi har et tæt forhold til lokale virksomheder, der både giver deres tid og donationer til arrangementer. 

Har du/I lyst til at indgå i et samarbejde med os – så kontakt os på: Telefon: 3133 3889

Mail: info@frivilligcenter-halsnaes.dk
 

Hvorfor samarbejde?

Faglig sparring

***Frivilligcenter Halsnæs hjælper medlemsforeninger med ….

 

Persondataloven
Bliv frivillig igangsætter/tovholder
Links
Ideudvikling
Frivilligcenter Halsnæs søger frivillige økonomiske rådgivere
Hvad betyder Frivilligt arbejde for det danske samfund...

Tak til...

Tonebjerggaard, der donerer juletræer hvert år

Købmanden Spar, Ellevej, der donerer forplejning til udvalgte arrangementer såsom temaaftener

Halsnæs Idrætsråd, der hjælper til Frivillig Fredag m.m.