Røde Kors Halsnæs - Integrationscafé
Valseværksstræde 5A
3300
Frederiksværk
Hjemmeside: www.rodekors.dk

Kontakt:

Kontaktperson: Inger Grunnet (aktivitetsleder)
Telefon: 29 85 35 28
Email: igrjkk@os.dk
RK
Formålet med Røde Kors' integrationsnetværk i Halsnæs er at hjælpe de nye medborgere med at falde godt til ved først og fremmest at lære danskere og det danske system at kende.

Hvert år modtager Halsnæs kommune nye borgere, som har fået opholdstilladelse i Danmark. De har af forskellige årsager været tvunget til at forlade deres hjemland og skal nu begynde en helt ny tilværelse i Danmark. I første omgang skal de lære dansk, finde arbejde eller tage en uddannelse. Formålet med Røde Kors' integrationsnetværk i Halsnæs er at hjælpe de nye medborgere med at falde godt til, først og fremmest ved at lære danskerne og det danske system at kende. Det gør vi på følgende måde:

Onsdagscafé: Afholdes hver onsdag, hvor vi snakker og hygger samt hjælper med diverse opgaver i forbindelse med at være borger i Danmark. I denne coronatid skal man bestille tid til cafébesøg. Det kan gøres ved at ringe til Inger Grunnet på tlf.: 2985 3528

Venskabsfamilie: En ordning, hvor en nydansk enlig eller familie bliver tilknyttet en dansk familie. Det indebærer, at man besøger hinanden, og den danske familie hjælper med at introducere de(n) nye medborger(e) til lokalsamfundet.