Som medlem kan du/I booke lokaler ved at logge ind med brugernavn og password (kontakt os, hvis du ikke har fået adgang).

Frivilligcentret råder over syv lokaler og et køkken til udlån. Lokalerne er til rådighed kl. 8.00 – 23.00.
Se bookingoversigten under lokaleoversigten, for at se om det ønskede lokale er ledigt den pågældende dag.

Fire af lokalerne ligger på 1.sal. Der er lift i huset, så gangbesværede, kørestole og barnevogne kan uden problemer benytte lokalerne.

Lokalerne kan ikke udlånes til private arrangementer eller fester. Se de generelle retningslinjer for lån og brug af frivilligcentret nederst på siden.

 

Stueetagen:

Velkomstrum
Velkomstrum
køkken
Køkken
kanalen
Kanalen
cafe
Caféen

1. sal:

køkken-1sal
Køkken - 1. sal
havnen
Havnen
skoven
Skoven
fjorden
Fjorden
søen1
Søen 1
søen2
Søen 2

Regler og info om lån af lokaler

Døralarm

Sæt alarm til:
 
1. Tjek at huset er helt tomt
2. Gå ud og vent til at døren er helt lukket i
3) Tast først * eller # (stjerne eller firkant)       på den sorte boks, til højre for hoveddøren
4) Før derefter brikken op til boksen (ganske kort)
5) Tjek om alarmen er slået til, ved at trykke på dør-åbner-knappen (under boksen) 
6) Går døren op, må du starte forfra
7) Går døren ikke op, så er alarmen tilkoblet

 

Slå alarm fra, udenfor kontorets åbningstid:

1.  Sæt din brik foran den sorte boks til højre       for hoveddøren

2. Tryk på dør-åbner-knappen (underboksen)

3. Døren går op