Støtteforeningen for Arresødal Hospice
Hjemmeside: www.stoetteforeningenarresoedal.dk

Kontakt:

Kontaktperson: Mo Olofsson
Telefon:
Email: mocom-danmark@mail.dk
Hosp
Støtteforening for Arresødal Hospice

Foreningens overordnede formål er at yde støtte til patienter med tilknytning til Arresødal Hospice samt deres pårørende, og således bidrage til at patienternes sidste del af livsforløbet opleves positivt for dem selv og deres pårørende. Foreningen yder endvidere støtte til de frivilliges arbejde ved hospice og ved det udgående hospicearbejde. Foreningen har endvidere til opgave at udbrede kendskabet til Arresødal Hospice og hospicetanken generelt ved at afholde/medvirke ved arrangementer på og udenfor Arresødal Hospice.

Læs mere på foreningens hjemmeside.