Projekter

Vi skaber nyt

Frivilligcenter Halsnæs igangsætter og søger løbende støtte til nye projekter indenfor forskellige områder. Derudover hjælper og støtter vi grupper, foreninger og andre initiativer med deres projekter.

Vores projekter

Demensvenligt Nordsjælland
AFSLUTTET. Stadig flere får diagnosen demens, og i takt med at vi bliver ældre og ældre, vil antallet kun stige. Det stiller nye krav til os som medborgere og til det offentlige sundhedssystem. Demente har mange udfordringer med at færdes i hverdagen, og sygdommen stiller store krav til de pårørende, som ofte står alene med...
Den runde firkant – ældre og ensomhed
AFSLUTTET 2021. I Halsnæs er der flere tilbud til ældre der oplever, at hverdagen er lang, og ensomheden trænger sig mere og mere på. Omvendt modtager kommunens visitation flere henvendelser fra ensomme ældre, som de har vanskeligt ved at imødekomme, da ensomhed i sig selv fx ikke udløser mere hjemmehjælp eller støtte. Med projektet ”Den...
Gratis Økonomisk Vejledning
Den Gratis Økonomiske Vejledning er et gratis, uvildigt og fortroligt tilbud til alle borgere i Halsnæs Kommune om kvalificeret hjælp til stort set alle økonomiske problemstillinger. I den økonomiske vejledning er tilknyttet kompetente frivillige, som alle har erfaring med at håndtere økonomiske problemstillinger. Ved første møde er det vigtigt, at du medbringer dit NemID og...
Integrationsnetværket
Integrationsnetværket er et forum for foreninger og grupper i Halsnæs, der arbejder med integration af flygtninge og indvandrere. Netværket mødes hver anden eller tredje måned for at udveksle erfaringer og ideer og for at inspirere hinanden. Medlemmerne af netværket hjælper hinanden med at videreformidle og synliggøre hinandens aktiviteter for den gruppe af mennesker, som initiativerne...
Kvinder Fri af Vold
Projektet “Kvinder Fri af Vold” henvender sig til kvinder, der ellers ikke vil søge hjælp og støtte ved krisecentre. “Kvinder Fri af Vold” et anonymt rådgivnings- og netværkstilbud til voldsramte kvinder under Frivilligcenter Halsnæs. Vold mod kvinder er et udbredt socialt og folkesundhedsmæssigt problem i Danmark og verden, og det skal der sættes en stopper...
Livshistorie-fortællinger
Livshistoriefortællinger er et nyt tilbud i Frivilligcenter Halsnæs, hvor du kan dele din historie med andre, og komme fri af fortællinger, som begrænser dit liv. Målet med Livshistoriefortællingerer at skabe netværksgrupper med social aktivitet og samvær, der kan hjælpe dig videre i dit liv med dine værdier, drømme og håb. Denne gruppe består af max....
Patientforeningsnetværket
Patientforeningsnetværket er et netværk af foreninger og grupper, der hver i sær arbejder med forskellige sygdomsområder. Netværket arbejder med emner af fælles interesse. Vi kan lære af hinanden og fællesskabet giver os nogle muligheder, som vi ikke har hver for sig. Vi oplever, at netværket åbner for nye perspektiver, nye samarbejdsmuligheder med såvel hinanden som...
Projektudvikling
Udover arbejdet med at støtte, udvikle og synliggøre frivilligheden lokalt, arbejder vi løbende med forskellige projekter, og har god erfaring med at samarbejde om projektprocessen med bl.a. Halsnæs Kommune og det lokale foreningsliv. Vi griber løbende de muligheder der tilbyder sig i forhold til udvikling af nye initiativer, men har et særligt fokus på projekter...
SMART-recovery
AFSLUTTET. SMART Recovery står for Self-Management And Recovery Training og er et amerikansk udviklet selvhjælpskoncept, som har til formål at hjælpe misbrugere til et liv uden misbrug. I grupperne mødes mennesker på tværs af misbrug (stoffer, alkohol, overspisning, sexafhængighed mm.) og arbejder med redskaber, værktøjer og hinandens erfaringer. Metoden har været anvendt med stor succes...
Ung til ung i Halsnæs
AFSLUTTET 2020. Unge søger og savner flere lokale fællesskaber, hvor de selv er med til at sætte rammerne. Det er konklusionen efter længere tids snakken med lokale unge, og andre omkring dem i Halsnæs. Fællesskaber, hvor de kan mødes omkring aktiviteter, som de selv vælger og arrangerer, fx fællesspisning, spilaftener, ture osv. Især de unge,...