Om frivillige og frivillighed

Hvorfor blive frivillig?

Læs lidt om hvorfor mange melder sig som frivillige...

Hvordan bliver man frivillig?

Læs her
hvordan du kan få hjælp til at blive frivillig...

Frivillige om at være frivillig

Mød en frivillig.....

Frivilligjobs på Frivilligcenter Halsnæs

Her kan du se, hvis vi søger frivillig på Frivilligcenter Halsnæs

Mere om frivillighed...

Hvad siger loven??

Du kan gøre en stor forskel

Som frivillig gør du ikke kun en positiv forskel for andre og for samfundet – du kan også lære noget nyt, udvikle dine kompetencer og udvide dit netværk. Frivilligt arbejde pynter på dit CV og er en unik mulighed for et positivt samvær med andre mennesker og gode oplevelser. Du kan booke en frivilligsamtale med os, hvor vi kan hjælpe dig videre med at blive frivillig, kontakt os på mail eller telefon.

I fanen frivilligjob.dk finder du aktuelle frivillige job – og under inspiration kan du læse om det at være frivillig i forskellige foreninger.

Få rådgivning eller hjælp til at finde din plads som frivillig!

Hos Frivilligcenter Halsnæs er vi optaget af mennesker. Vi ønsker at hjælpe mennesker, der gerne vil hjælpe hinanden. I vores optik er det det frivillig socialt arbejde handler om – at tage stilling til, hvordan vi ønsker at hjælpe hinanden i lokalområdet. Der er mange måder at være frivillig på, og det handler om at finde det, man kan og vil.

Vi arbejder for at gøre det lettere at blive frivillig og lettere at finde støtte og rådgivning i de mange foreninger og tilbud i lokalområdet.

Hvorfor blive frivillig?

Vi er heldigvis mange frivillige i Danmark – undersøgelser viser, at 41 % af danskerne udfører frivilligt arbejde i løbet af et år. Der er rigtig mange forskellige mange grunde til at være frivillig. Når vi  spørger vores brugere, hvorfor de er frivillige, svarer flest, at de vil gøre en forskel og være til nytte for andre. Men også CV-pleje, kompetenceudvikling og fællesskab er blandt de frivilliges grunde til at engagere sig.

Der er mange grunde til at engagere sig:

 • Gør en forskel for andre – og sig selv
 • Dyrke en særinteresse 
 • Få udbygget sit netværk
 • Mød andre engagerede mennesker
 • Prøv kræfter med nye opgaver og styrk sine kvalifikationer
 • Få nye kompetencer
 • Stå stærkere i forhold til et kommende job

Hvordan bliver man frivillig?

Overvejelser inden du vælger frivilligjob

 • Hvad vil jeg arbejde med?
  Vælg noget, der interesserer dig, eller noget, du er god til. Eller måske noget, du godt kunne tænke dig at lære eller blive bedre til.

 • Brug dine erfaringer eller uddannelse
  Mange organisationer efterspørger spidskompetencer eller specifikke faglige kompetencer, fx frivillige, som er gode til IT, PR, rådgivning eller projektledelse – eller er psykologistuderende, socialrådgivere, bankuddannede mv.

 • Lær noget nyt
  Det frivillige arbejde giver dig rig mulighed for at afprøve dig selv på nye måder eller at lære nyt – det kan være inden for rådgivning, projektarbejde eller ledelse.

 • Hvem vil jeg hjælpe?
  Er der en bestemt sag, du brænder for, eller nogle bestemte målgrupper, fx integration, kræftramte, børn og unge eller psykiske syge?

 • Hvad er mine grænser?
  Tag også med i dine overvejelser, hvor dine grænser går. Hvis du fx ikke kan lide at befinde dig i konfliktsituationer, eller hvis du har det svært ved at være sammen med mennesker, som er meget syge, så vælg et frivilligt arbejde, hvor du undgår at komme i disse situationer. Hvis du er i tvivl om, hvilke situationer du kommer til at befinde dig i, så tag en snak med organisationen.

 • Hvad vil jeg have ud af arbejdet?
  Det er meget forskelligt, hvad der får mennesker til at arbejde frivilligt. Nogle gør det, fordi de brænder for en sag, som de kan støtte gennem deres frivillige arbejde. Andre gør det som led i deres uddannelse – enten fordi det frivillige arbejde kan give noget praktisk erfaring, eller fordi det kan gøre det nemmere at komme i arbejde bagefter. For andre kan drivkraften være et ønske om at bruge deres fritid til noget meningsfuldt eller at komme ud blandt andre mennesker.
  Ingen motiver er bedre end andre, men det er vigtigt at være afklaret omkring, hvad du vil med dit frivillige arbejde. Det er nemlig stor forskel på de forskellige frivilligjobs: I nogle er du meget i kontakt med organisationens brugere, i andre laver du mest praktisk eller organisatorisk arbejde. Nogle organisationer tilbyder kurser, og der er forskel på, hvor meget det sociale samvær blandt de frivillige vægtes.
  Det er ikke altid, at oplysninger som disse fremgår af organisationernes opslag om frivilligjobs. Derfor er det en god ide at tage en snak med organisationen om, hvorvidt det frivillige arbejde passer til dine ønsker, inden du starter.

 • Hvor meget tid kan jeg bruge?
  Overvej, hvor meget tid du kan og vil afsætte til frivilligt arbejde. Uanset om du har to timer om måneden eller fire timer om ugen, er din indsats velkommen. Men det er selvfølgelig vigtigt at finde et frivilligjob, der passer til dit tidsforbrug. I de fleste opslag fremgår det, hvor meget tid, organisationen forventer, at du bruger. Hvis ikke, så spørg.
  Nogle organisationer forventer, at man binder sig for en længere periode, for eksempel et halvt eller et helt år. Også dette er en god ide at afklare med organisationen – og dig selv – inden du starter.

 • Særlige regler for personer på dagpenge og efterløn
  Der er særlige regler for frivilligt arbejde, hvis du modtager dagpenge eller efterløn. Dem kan du læse mere om her, eller du kan kontakte os eller din sagsbehandler for mere information.

 • Snak med organisationen
  Når du har fundet en organisation, du er interesseret i, så tag en personlig snak med dem inden du starter. Spørg ind til, hvad det frivillige arbejde består i, og sørg for, at I har de samme forventninger til din indsats.

 • Lokale foreninger og organisationer
  Der er en bred vifte af frivillige sociale tilbud i vores kommune, som henvender sig til mennesker med forskellige behov og problemstillinger. Stort set alle vil hjertens gerne tage imod din hjælp som frivillig.

  Klik på knappen her. for at se vores oversigt over lokale frivillige sociale foreninger og tilbud:

 

Frivilligjob.dk

På Frivilligjob.dk kan du finde jobopslag fra hele landet, her ser du de aktuelle fra Halsnæs:

Mød en frivillig

Her kan du høre, frivillige fortælle om at være frivillig.

Udsagn fra frivillige:

“Jeg ønskede både at udbygge mit netværk professionelt samt at være med til at støtte fællesskaber”
– Julie Louv, Kvinder fri af Vold – Frivilligcenter Halsnæs
“Jeg har arbejdet som frivillig hele mit liv, og jeg elsker det.”
– Lone Clemen, Ukraine Halsnæs Venner.
“Det at have med såkaldt “sårbare personer” at gøre, giver mig bare så meget tilbage. Derfor!”
Dennis Hansen, Radio 10FM – Hele Halsnæs Lokalradio
“Jeg er frivillig, fordi jeg gerne vil arbejde sammen med andre om meningsfulde gøremål og anvende de kompetencer, jeg har opsparet gennem et langt liv.”
– Vera Hansen, gruppeleder for selvhjælpsgrupper mod ensomhed – Frivilligcenter Halsnæs.

 

Job hos os på Frivilligcenter Halsnæs

Frivilligcenter Halsnæs søger indimellem frivillige til at løse meget forskellige opgaver:

Bliv frivillig igangsætter/tovholder
Frivilligcenter Halsnæs søger frivillige økonomiske rådgivere
Frivilligjob

Mere om frivillighed...

Links
Hvad betyder Frivilligt arbejde for det danske samfund...
Fakta - om frivilligt socialt arbejde
Hvem kan blive medlem
Frivilligguiden

Tilbud til frivillige...

Bliv frivillig igangsætter/tovholder
Links
Fakta - om frivilligt socialt arbejde
Frivilligguiden
Frivilligjob