Om Frivilligcenter Halsnæs

Hvad laver vi?

Læs her om vores kerneydelser...

Mission & Vision

Læs her
hvorfor gør vi det vi gør - og hvad vi opnå?

Værdier

Læs her
hvilke værdier der ligger til grund for vores arbejde....

Hvem er vi?

Organisation
Bestyrelse, medarbejdere, frivillige koordinatore m.v....

Dokumenter

Vedtægter, Samarbejdsaf-tale m.v.

Et frivilligcenter er en nonprofitorganisation og en del af hovedorganisationen FriSe.

 

Frivilligcenteret er en fortaler for foreninger, som kan yde div. service til foreninger f.eks. rådgivning (herunder fundraising – hvilke puljer, der kan søges og hvornår, strategi, projektudvikling, hvordan man finder frivillige, kurser/uddannelse osv.) stille lokaler til rådighed m.m.  

Vi har til huse på Skjoldborg i Frederiksværk – her kan også skrives lidt om huset og meget kort om historien bag det og hvilke faciliteter der er. 

Vi arbejder for at hjælpe frivillige foreninger med et socialt sigte ved at:

 • styrke netværk og dialog
 • støtte og udvikle nye initiativer
 • tilbyde kurser, undervisning og temadage stille administrativ og konsulentmæssig hjælp til rådighed
 • være bindeled mellem foreninger, den offentlige sektor og erhvervslivet
 • være en del af FRISE (landsorganisationen for frivilligcentrene), hvor vi har mulighed for at få råd, vejledning og støtte omkring frivilligcentrenes hverdag og udvikling 

 

 

Hvad laver vi på Frivilligcenter Halsnæs?

Vores kerneydelser er:


 · Synliggørelse af de frivillige indsatser

 · Udvikling af netværk- og selvhjælpsgrupper 

· Kurser, temadage og arrangementer 

· Formidling af frivillig indsats 

· Medlemsservice 

· Vidensbank 

· Konsulentbistand 

· Politisk interessevaretagelse.

 

Vi hjælper desuden vores medlemmer med projekter og laver ligeledes selv projekter, som tager udgangspunkt i det omkringliggende samfunds behov. Disse projekter søger vi midler til gennem fundraising, og hjælper vores medlemmer med det samme.

Frivilligcenter Halsnæs (FCH) er en non-profit organisation og har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige indsats særligt for sårbare og socialt udsatte mennesker og for det brede frivillighedsområde, herunder idræt, kunst og kultur i Halsnæs Kommune.

FCH tilbyder bl.a. at hjælpe medlemsforeninger og frivillige grupper med strategi, projektudvikling, uddannelse samt praktiske udfordringer og stiller lokaler til rådighed for medlemmerne.

Vores kerneydelser læner sig således op ad vores formål gennem formidling og synliggørelse af de frivillige indsatser, udvikling af netværk- og selvhjælpsgrupper, kurser, temadage, arrangementer, medlemsservice, vidensbank, konsulentbistand og politisk interessevaretagelse.

 

 

Mission, vision og bestyrelsens strategi?

Mission:

Frivilligcenterets målsætning er at være til gavn for de lokale frivillige indsatser udvikling på tværs af det sociale, kulturen, historien og naturen. Vi støtter etablerede indsatser og nye initiativer. Vi arbejder for at gøre mulighederne for at være med i de frivillige indsatser mere synlige. Vi bidrager til at udvikle aktivt medborgerskab og selvhjulpenhed (meningsfuldhed) for den enkelte. Indsatsen skal ydes og planlægges dynamisk og løbende tilpasses de sociale opgaver som der samfundsmæssigt og lokalt er behov for at løse.

Vision:

Halsnæs er og skal være et lokalområde, hvor medmenneskelighed og fællesskaber er en bærende værdi, hvor alle borgere i Halsnæs har mulighed for at danne relationer, som begge parter ønsker det. Derudover lægger vi os op ad FriSe s vision: ”Frivilligcentrene arbejder for et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte”

Udfra disse udarbejdes en strategi af bestyrelsen – herunder ses den aktuelle

Værdier

De værdier som Frivilligcenter Halsnæs bygger på:

Mangfoldighed og medmenneskelighed:
 • Vi hilser forskellige slags mennesker og initiativer velkommen. 
 • Vi arbejder aktivt på at synliggøre mangfoldighedens styrker og muligheder for at lære på tværs. 
Troværdighed: 
 • Vi er optaget af medlemmernes ønsker, behov og stabiliseringen af deres frivillige indsatser. 
 • Som forening gør vi der, vi siger vi gør. 
 • Vi formidler tydeligt vores rammer og det vi ikke gør.
Visionær og innovativ: 
 • Vi understøtter nye initiativer, hjælper med til at afprøve, lære og udvikle nyt. 
 • Vi udvikler nye initiativer og mulighed for deltagelse på tværs af frivillige og andre aktører, herunder både nye frivillige.  

Hvem er vi?

Bestyrelse

Hanne Andersen
Suppleant
Bestyrelse

Hanne Andersen

Suppleant
Hanne@frivilligcenter-halsnaes.dk
Mette Lund
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelse

Mette Lund

Bestyrelsesmedlem

Mette har tidligere siddet i bestyrelsen i Frivilligcenter Halsnæs. Mette glæder sig til at arbejde med Frivilligcenter Halsnæs’ strategi. Mette tilbyder gratis sundhedsforløb i frivilligcenteret, og er indehaver af “Sundmadsundtliv.dk”

mette@frivilligcenter-halsnaes.dk
Kamilla Bergström
Formand
Bestyrelse

Kamilla Bergström

Formand

Kamilla Bergström er formand for Frivilligcenter Halsnæs. Kamilla er bestyrelsesuddannet fra Niels Brock, og har arbejdet som frivillig i over 20 år, og har flere formandsposter bag sig.

Kamilla@frivilligcenter-halsnaes.dk
Trine Pallesen
Kasserer
Bestyrelse

Trine Pallesen

Kasserer

Trine Pallesen er frivilligcentrets kasserer. Trine er en erfaren kasserer og bogholder med eget firma, og sidder blandt andet i bestyrelsen i foreningen “Halsnæs Filosoferer…”.

trine@frivilligcenter-halsnaes.dk
Søren T. Hansen
Næstformand
Bestyrelse

Søren T. Hansen

Næstformand

Søren har base i Hundested og er bl.a. uddannet pædagog og supervisor. Gennem mere end 30 år har han arbejdet med det sociale område i kommunalt regi, bl.a. som familieplejekonsulent og tilsynsførende i plejefamilier, på opholdssteder samt misbrugs- og plejecentre. Søren har også arbejdet med livshistoriebøger, og udover at brænde for det sociale område, så er han også aktiv musiker.

Søren er aktiv i lokale frivillige foreninger m.m. Han var formand for frivilligcentrets bestyrelse 2016-2023, og er også formand i Broen Halsnæs og Broen Danmark. I frivilligcentret tilbyder Søren endvidere individuelle samtaleforløb og medvirker i netværket for plejefamilier.

28 92 03 06
soren@frivilligcenter-halsnaes.dk
Niels Andersen
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelse

Niels Andersen

Bestyrelsesmedlem

Niels har engageret sig i frivilligt arbejde siden 2004, hvor han startede i Røde Kors Ringkøbing som bestyrelsesmedlem, indsamlingsleder og senere næstformand mm. Niels har også været næstformand og indsamlingsleder i Røde Kors Halsnæs. I øjeblikket er han besøgsven i Røde Kors og bestyrelsesmedlem i Halsnæs filosoferer, som arrangerer kurser, foredrag om filosofi. Niels blev pensioneret fra sit job som gymnasielærer i engelsk og idræt i 2014, og bor i Frederiksværk med sin kone.

niels@frivilligcenter-halsnaes.dk
Birgit Danekilde
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelse

Birgit Danekilde

Bestyrelsesmedlem

Birgit Danekilde har arbejdet med mennesker i størstedelen af sit liv. Hun har været klubleder for ungdomsskolen i Halsnæs Kommune, og har altid engageret sig i de unges liv og trivsel. Birgit er også en del af foreningen “Børn & Unge i Halsnæs,” som er initiativtager på fælleskabet “Get2Gether,” der mødes i frivilligcenteret.

birgit@frivilligcenter-halsnaes.dk
Mette Welander
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelse

Mette Welander

Bestyrelsesmedlem
welander@frivilligcenter-halsnaes.dk

Medarbejdere/sekretariat

Dokumenter

Her finder du relevante dokumenter om organisationen: