Få hjælp

Hvem kan få hjælp, til hvad og hvordan?

Frivilligcenter Halsnæs fungerer som et forbindelsesled foreninger, frivillige og borgere imellem – vi kan formidle kontakt til de parter, der ønsker kontakt med andre.

Et hverdagseksempel på dette er borgere, der gerne vil bidrage med et stykke frivilligt arbejde til borgere der ønsker hjælp, hertil bruger de vores Facebookgruppe ”Halsnæs Frivillige Hjælpenetværk.” Det kan også være borgere, der søger en forening eller en selvhjælpsgruppe. Eller foreninger, som ønsker at rekruttere nye medlemmer/frivillige eller som gerne vil videreudvikle tiltag eller blive mere synlige i lokalområdet. Det kan ligeledes være institutioner og virksomheder, der ønsker at samarbejde med foreninger og frivillige.

Her ønsker vi at medvirke til at igangsætte aktiviteter eller gøre brug af vores netværk og erfaringer eller videreformidle kontakt til dem, som har erfaring indenfor området og oplyse, hvor der kan hentes støtte og vejledning.

Hvad kan du få hjælp til?

I Frivilligcenter Halsnæs er dørene altid åbne, og du kan få hjælp på forskellig vis og til mange forskellige ting. Vi forsøger at stille skarpt på dit behov, så kan vi hjælpe dér, hvor det giver mest mening for dig. Vi hjælper både foreninger, borgere og samarbejder med andre aktører om projekter, der skaber mening i lokalsamfundet. Et eksempel herpå er ”Kvinder – Fri af vold,” som er et samarbejde med Medusa i Holbæk og Frederiksværk Krisecenter.

 
Her er et overblik over de forskellige måder, som vi yder hjælp på:

Frivilligcenterets tilbud til foreninger:

 • Praktisk hjælp – med lokalebooking og organisering
 • Faglig sparring og netværksdannelse
 • Kurser og arrangementer
 • Synliggørelse – presseomtale, sociale medier, nyhedsbreve, udarbejdelse af foldere m.m.
 • Hjælp til opstart af nye projekter
 • Vidensbank
 • Rekruttering af frivillige

Frivilligcenterets tilbud til kommunens borgere:

 • Hjælp til at finde eller skabe relevante tilbud
 • Formidle kontakt til relevante foreninger
 • Afholdelse af arrangementer, der bidrager til udviklingen af det sociale og kulturelle liv i Halsnæs
 • Mulighed for at deltage i selvhjælpsgrupper
 • Mulighed for at arbejde frivilligt og aktivt indgå i frivilligcenterets udvikling
 
 
“VEJVISER” til FORENINGER, ORGANISATIONER og TILBUD – KLIK HER
 

Tilbud til alle:

Den runde firkant – ældre og ensomhed
Gratis Økonomisk Vejledning
Grupper tilknyttet frivilligcenteret
Halsnæs Hjælpenetværk
Individuelle samtaleforløb
Kvinder Fri af Vold
Livshistorie-fortællinger
Opstart af ny forening
Opstart af selvhjælpsgruppe
Projektudvikling
Selvhjælps- og netværksgrupper
Spisevenner

Tilbud til frivillige:

IT-support
Møder og arrangementer
Opstart af ny forening
Projektudvikling
Selvhjælps- og netværksgrupper

Tilbud til medlemmer: 

Digital postkasse
Dokumentation og evaluering
Faglig sparing
Fundraising
Integrationsnetværket
IT-support
Konsulentbistand
Møder og arrangementer
Netværk og nye samarbejdspartnere
Opstart af ny forening
Organisering af frivillige
Projektudvikling
Rekruttering
Synlighed