Spisevenner

AFSLUTTET

Spisevenner er startet som et forsøg på at modvirke med den følelse af ensomhed, som er så nærværende for mange ældre borgerer. Tanken bag Spisevenner er, at godt selskab ofte får appetitten til at stige, og ideen er at få måltidet forbundet med tryghed, glæde og fællesskab. Projektet blev til i et samarbejde med Halsnæs Kommune fra 2015-2016., og indsatsen blev udformet som to former for spisefællesskaber:

  • Fællesspisning hvor en gruppe af ældre borgere spiser sammen hver anden fredag omkring frokost. To frivillige sørger for det praktiske omkring mad, borddækning osv. men alle hjælper med i det omfang de kan. Fællesspisning foregår i Gubben i Hundested.
  • Spisefællesskab i borgerens hjem hvor en frivillige kommer på besøg hos den ældre borger for at dele et måltid mad. 

Hvem er spisevenner:

  • Spisevenner er en gruppe af engagerede frivillige, som ønsker at dele et måltid mad med en ældre borger hver/hver anden uge.
  • Sammen kan du og din spiseven dække bord lave/varme mad og få en hyggelig snak.
  • En spiseven skal opfattes som en personlig ven og påtager sig ikke praktisk arbejde, når de er på besøg.

Efter et længere samarbejde overtog Ældre Sagen i hhv. Frederiksværk og Hundested i foråret 2016 det videre arbejde med spisevenner.

Hvis du kunne tænke dig at være en del af et spisefællesskab, kan du for fællesspisning kontakte Ældre Sagen i Hundested, og for et spisefællesskab i borgerens hjem kan du kontakte Ældre Sagen i Frederiksværk. Du kan læse mere om de to foreninger her Hundested (indsæt link: http://kommunesider.aeldresagen.dk/5/halsnaes/hundested/Sider/default.aspx) og Frederiksværk (indsæt link: http://kommunesider.aeldresagen.dk/5/halsnaes/frederiksvaerk/Sider/default.aspx)