Konsulentbistand

Konsulentbistand til udfordringerne

Erfaringer viser, at det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. For selv om kommuner og foreninger ofte retter deres indsats mod de samme borgere, så har de forskellige perspektiver, præmisser, arbejdsmetoder og værdier.
Derfor er der en række spørgsmål og hensyn, som er værd at overveje når I indgår et samarbejde.

Vi står til rådighed med konkret hjælp og sparring. På et møde eller i et konsulentforløb kan vi fx komme ind på:

Samarbejde med en forening

Hvad er jeres motivation, og hvad vil I opnå?
Hvornår er samarbejdet en succes?
Hvad vil I samarbejde om?
Hvordan hænger samarbejdet sammen med målsætninger og værdier?
Hvordan organiserer og plejer I samarbejdet?
Bør I udarbejde en samarbejdsaftale?
Hvordan vil I evaluere samarbejdet?

Inddragelse og organisering af frivillige
Hvilke opgaver kan frivillige varetage?
Hvilke krav kan I stille til frivillige?
Hvordan sikrer I en god introduktion, og hvordan fastholder I de frivillige?
Hvordan motiverer og passer I på de frivillige?
Hvordan fordeler I ansvar og opgaver?
Hvordan skal I organisere de frivillige?
Hvem refererer til hvem?
Skal I have en frivilligpolitik?
Frivillige på arbejdspladsen
Vi kan også holde et foredrag eller en workshop for jeres medarbejdere, som sætter fokus på de spørgsmål, mange ansatte har, når de skal forholde sig til at have frivillige på arbejdspladsen for første gang:

Hvordan kan man have frivillige på en institution, som ikke er uddannede inden for feltet?
Kommer de frivillige for at overtage mit job?
Hvordan trækker man græsen for opgaver i praksis?
Forventer de frivillige at blive en del af vores fællesskab?
Vi har desværre ikke mulighed for at give egentlige sparringsforløb uden beregning, og en eventuel pris afhænger af opgavens størrelse og behovet for support.

Men kontakt os gerne og få en uformel snak om, hvordan vi kan støtte jer i processen.