Livshistorie-fortællinger

Livshistoriefortællinger er et nyt tilbud i Frivilligcenter Halsnæs, hvor du kan dele din historie med andre, og komme fri af fortællinger, som begrænser dit liv. Målet med Livshistoriefortællingerer at skabe netværksgrupper med social aktivitet og samvær, der kan hjælpe dig videre i dit liv med dine værdier, drømme og håb. Denne gruppe består af max. seks personer og ledes af to frivillige tovholdere, hvor alle deltager på lige vilkår. I gruppen skaber vi i fællesskab – et trygt og tillidsfuldt rum.

• En gruppe består af max. 5 personer og 2 frivillige tovholdere
• Gruppen mødes 1 gang om ugen á 3 timers varighed over i alt 12 uger
• Der er tavshedspligt for både deltagere og de frivillige tovholdere. Det gælder både før, under og efter forløbet.

Livshistorie er en fortælling om ens livsforløb. Din livshistorie er levende, og er påvirkelig af hvordan du har det, på det tidspunkt du fortæller den. Hvis du har haft et liv med en del brud – det kan være psykiske nedture, arbejdsløshed eller andre personlige udfordringer – så kan din livsfortælling have mange ’sorte huller’/brud. Livshistoriefortælling kan hjælpe dig til at opnå en oplevelse af sammenhæng og mening i dit liv. Du får muligheden for at være en del af et netværk, hvor vi hjælper hinanden med at bryde og opbygge vores livshistoriefortælling. At sætte os selv fri for fortællinger, der begrænser os, og dermed give os mulighed for at finde ny mening og komme videre i vores liv. Ved at lytte til hinandens livshistorier giver det os perspektiv på vores egen historie. Samtidig giver vi andre mennesker mulighed for at forstå hvem vi er, og hvad der ligger bag vores handlinger. Vi bliver i stand til at forstå vores handlinger og reaktioner, og vurderinger af os selv og andres handlinger kommer frem i lyset. Livshistoriefortælling bliver på denne måde en mulighed for at skabe en ny fortælling, der tager afsæt i det levende liv, værdier, drømme og håb.

Vil du høre nærmere, så kontakt os på:

Tlf.: 3134 3889
Mail: info@frivilligcenter-halsnaes.dk