Projektudvikling

Udover arbejdet med at støtte, udvikle og synliggøre frivilligheden lokalt, arbejder vi løbende med forskellige projekter, og har god erfaring med at samarbejde om projektprocessen med bl.a. Halsnæs Kommune og det lokale foreningsliv. Vi griber løbende de muligheder der tilbyder sig i forhold til udvikling af nye initiativer, men har et særligt fokus på projekter der lægger sig op ad frivilligcenterets strategi i forhold til bl.a. metode og målgruppe.

Vores ønske er, at frivilligcenteret skal være en ”vugge for projekter” i Halsnæs Kommune, hvor vi udvikler, afprøver og tilpasser forskellige indsatser, men at projekterne forankres i selvstændige organiseringer eller i eksisterende foreninger/grupper og i et tæt samarbejde med disse.

Frivilligcenterets økonomi er baseret på en grundfinansieringsstruktur fra hhv. Socialministeriet og Halsnæs Kommune. Denne økonomi skal honorere ansatte, lokaler, drift, aktiviteter, fundraising og projektudvikling samt medlemsservice. I grundfinansieringer er ikke økonomisk råderum til at finansiere de enkelte projektforløb, og vi fundraiser derfor løbende projektbevillinger fra statslige- og kommunale puljer samt private fonde.

På disse sider kan du løse mere om hvad der rører sig i øjeblikket og hvilke projekter vi har arbejdet med tidligere. Hvis du skulle have en god projektide, hører vi meget gerne fra dig.

Klik videre på et af linksene herunder, for at læse mere om vores tidligere og nuværende projekter:
Frivillig økonomisk hjælp
Mentorordning for unge
Smart recovery
Spisevenner
Synlighed
Unge forældre
Vågetjenesten