Fri af Vold

Projektet “Kvinder Fri af Vold” henvender sig til kvinder, der ellers ikke vil søge hjælp og støtte ved krisecentre. “Kvinder Fri af Vold” et anonymt rådgivnings- og netværkstilbud til voldsramte kvinder under Frivilligcenter Halsnæs.

Vold mod kvinder er et udbredt socialt og folkesundhedsmæssigt problem i Danmark og verden, og det skal der sættes en stopper for. Volden finder normalt sted indenfor hjemmets vægge og af en partner eller nær slægtning. En ud af tre kvinder i verden udsættes for fysisk eller seksuel vold i løbet af deres levetid. I Danmark bliver omkring 4,5% kvinder udsat for fysisk, psykisk, seksuel eller økonomisk vold og i gennemsnit bliver 12 kvinder dræbt om året af deres partner eller ekspartner.

Kender du en kvinde som er udsat for psykisk og/eller psykisk vold? Frivilligcenter Halsnæs tilbyder støttende samtaler til kvinder udsat for vold i nære relationer, og til dem der måske er vidner til det. Rådgivningstelefonen er anonym tlf.: 5363 3889

Er du blevet nysgerrig på projektet eller har spørgsmål så kontakt:
Projektkoordinator Julie Louv
Tlf.: 3134 3889
Mail: julie@frivilligcenter-halsnaes.dk