Grupper tilknyttet frivilligcenteret

Grupperne i Frivilligcenter Halsnæs fungerer som fællesskaber, hvor du kan møde mennesker med fælles interesser og/eller udfordringer. Grupperne bygger på støtte og hjælp medmenneske til medmenneske. Herunder kan du se alle aktive grupper og grupper på vej. Mangler ‘din’ gruppe, så læs mere om mulighederne for at opstarte en ny gruppe.
En netværks- eller selvhjælpsgruppe er medlem af frivilligcentret på samme grundlag som frivillige foreninger og andre frivillige initiativer.

Selvhjælps- & netværksgrupper
Når du deltager i en selvhjælps- eller netværksgruppe bliver du en del af et fællesskab, hvor du kan tale om dine udfordringer med andre, der står i samme livssituation eller har været igennem lignende oplevelser. Gruppen er et frirum med trygge rammer, hvor alle deltagere kan dele deres historier, spejle sig i hinanden, lytte til og lære af hinanden. 

Grupperne er et ligeværdigt møde mellem mennesker, der hjælper hinanden ved at dele deres erfaringer og oplevelser, og derigennem oplever at føle sig set, hørt og forstået. Grupperne har tavshedspligt og definerer selv mødefrekvens og længe gruppen skal mødes. Grupperne kan ikke sidestilles med behandling eller terapi.

 

I Frivilligcenter Halsnæs igangsætter vi selvhjælps- og netværksgrupper ud fra deltager-ønsker og lokale behov. Emnerne er ikke begrænset til specifikke målgrupper. 
Frivilligcentret stiller en frivillig til rådighed til at igangsætte gruppen, for at sikrer trygge rammer og rum så deltagerne kan finde styrken i fællesskabet.

En netværks- eller selvhjælpsgruppe bliver efter et års virke medlem af Frivilligcentret på samme grundlag som frivillige foreninger og andre frivillige initiativer. Alle med ønsker og behov for et gruppefællesskab kan henvende sig til Frivilligcentret.

Kontakt netværkskoordinator på:

Mail: selvhjaelp@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 3153 1830