Den runde firkant – ældre og ensomhed

AFSLUTTET 2021. I Halsnæs er der flere tilbud til ældre der oplever, at hverdagen er lang, og ensomheden trænger sig mere og mere på. Omvendt modtager kommunens visitation flere henvendelser fra ensomme ældre, som de har vanskeligt ved at imødekomme, da ensomhed i sig selv fx ikke udløser mere hjemmehjælp eller støtte. Med projektet ”Den runde firkant” vil vi søge at løse denne knude ved at skabe kontakt mellem de ældre og de forskellige tilbud i de frivillige foreninger og grupper i Halsnæs.

Ensomhed og isolation kan sætte gang i en negativ spiral, som kan føre til, at fysiske sygdomme og udfordringer forværres, og at livskvaliteten løbende forringes. De kommunale tilbud kan afhjælpe mange udfordringer i hverdagen, men de mere dybe og personlige relationer, som venskaber og netværk vokser mere frit i fx frivillige fællesskaber.

Sundhedsstyrelsen har derfor bevilliget midler til, at Frivilligcenter Halsnæs og andre lokale foreninger kan indgå i et samarbejde med den kommunale visitation for sammen at skabe en vej for de ældre, som har allermest brug for de sociale fællesskaber – og som oftest er dem, der har sværest ved selv at få skabt kontakt.

Frivilligcentret korlægger i samarbejde med kommunens foreningsliv aktiviterer og tilbud, der er relevante for projektets målgruppe af ensomme ældre over 65 år. Næste skridt er naturligvis at matche den enkelte ældre med det helt rigtige tilbud.

Som en del af projektet deltager Frivilliigcenter Halsnæs også kvartalsvis i netværksmøder sammen med andre frivilligcentre i Nordsjælland, der har fået bevilget midler til projekter omhandlende ensomme ældre.

Læs mere om projektet i dette interview med projektleder Jacob Bovin fra Halsnæs Kommune og projektkoordinator Katrine Rex i Halsnæs Avis.

Kontakt
Projektkoordinator Katrine Rex