Demensvenligt Nordsjælland

AFSLUTTET. Stadig flere får diagnosen demens, og i takt med at vi bliver ældre og ældre, vil antallet kun stige. Det stiller nye krav til os som medborgere og til det offentlige sundhedssystem. Demente har mange udfordringer med at færdes i hverdagen, og sygdommen stiller store krav til de pårørende, som ofte står alene med problemerne.

Demensvenligt Nordsjælland er et partnerskabsprojekt, som løber fra 2017-2019, hvor otte nordsjællandske kommuner, fem frivilligcentret og en række civilsamfundsorganisationer er gået sammen om at skabe gode rammer og tilbud til demensramte og deres familier. Læs bl.a. mere om de forskellige rådgivningstilbud for demensramte og pårørende her.

Frivilligcenter Halsnæs er også med, og i løbet af foråret har vi sat en række aktiviteter i gang og opbygget netværk. Lige nu samarbejder vi med lokale foreninger på flere kommende initiativer.

Læs mere om Demensvenligt Nordsjælland her

Gå til hjemmesiden Demensvenligt Nordsjælland

Artikel i AllerødNyt

Flyer med lokale demenstilbud til familier og pårørende

Aktiviteter i Frivilligcenter Halsnæs


demens dame


Selvhjælpsgruppe for pårørende til demensramte

I foråret startede vi en selvhjælpsgruppe for pårørende til demensramte. Pårørende står ofte alene i hverdagen med udfordringerne, og har sjældent andre at ’læsse af på’. Mange pårørende oplever, at det er en lettelse at tale med andre, som står i samme situation. I gruppen kan deltagerne dele tanker, følelser, oplevelser og høre om andres erfaringer. Gruppedeltagerne støtter på den måde hinanden gennem både gode og dårlige perioder.

På vej – kombineret træning for demente og café for pårørende

Patientforeningsnetværket i Halsnæs arrangerer et motionsforløb for mennesker, som har været gennem svær sygdom, to gange om året i samarbejde med kommunen. Lige nu undersøges det, om tilbuddet også vil være velegnet for demente. Derudover er et tiltag, hvor træningen kombineres med en café for pårørende på tegnebrættet. På den måde kan de pårørende følge den demensramte til træning, og mens træningen står på, mødes og snakke med pårørende i samme situation. Caféen for de pårørende varetages af frivillige fra Røde Kors i Halsnæs.

Tilbuddet udvikles i et samarbejde mellem Frivilligcenter Halsnæs, Patientforeningsnetværket i Halsnæs, Halsnæs kommune og Røde Kors. For frivilligcentret har det været vigtigt at sikre et forum, hvor hjerneskadede kunne blive indtænkt i de frivillige aktiviteter, da der pt ikke eksisterer en forening i Halsnæs med fokus på netop denne målgruppe. Netværket er derfor også åbent for pårørende til demensramte eller andre med hovedskade, som ønsker at være med til at præge udviklingen.

Rekruttering

Frivilligcentret hjælper med rekruttering af nye frivillige til frivilliggruppen, der støtter demensramte familier under Røde Kors i Halsnæs.

Uddannelse

Frivilligcentret arrangerer to gange om året en frivilliguddannelse for nye frivillige, som gerne vil støtte demensramte og deres familier. Uddannelsen kommer bl.a. rundt om hvad demens er og hvilke krav sygdommen stiller til pårørende, hvilke psykologiske behov den demensramte har, hvordan man kan hjælpe den demensramte med at få meningsfulde aktiviteter ind i hverdagen og endelig også hvordan man som frivillig og/eller pårørende passer på sig selv i relationen til en demensramt. Første kursus blev afholdt i august 2018, og næste ligger d. 7. februar. Læs mere her.

Løbende samarbejde på tværs

demensvenligt logo lille

Ud over de konkrete aktiviteter og tilbud mødes frivilligcentret med kommunens demenskonsulenter for at afdække behov og muligheder for samarbejde på tværs af det frivillige og kommunale gennem hele projektforløbet. På den måde sikres en god og stabil dialog og et udgangspunkt for udvikling af nye tilbud og initiativer.