Hvad kan du få hjælp til?

Frivilligcenter Halsnæs fungerer som et forbindelsesled foreninger, frivillige og borgere imellem – vi kan formidle kontakt til de parter, der ønsker kontakt med andre.

Et hverdagseksempel på dette er borgere, der gerne vil bidrage med et stykke frivilligt arbejde til borgere der ønsker hjælp, hertil bruger de vores Facebookgruppe ”Halsnæs Frivillige Hjælpenetværk.” Det kan også være borgere, der søger en forening eller en selvhjælpsgruppe. Eller foreninger, som ønsker at rekruttere nye medlemmer/frivillige eller som gerne vil videreudvikle tiltag eller blive mere synlige i lokalområdet. Det kan ligeledes være institutioner og virksomheder, der ønsker at samarbejde med foreninger og frivillige.

Her ønsker vi at medvirke til at igangsætte aktiviteter eller gøre brug af vores netværk og erfaringer eller videreformidle kontakt til dem, som har erfaring indenfor området og oplyse, hvor der kan hentes støtte og vejledning.

 

 

Hvad kan du få hjælp til?

I Frivilligcenter Halsnæs er dørene altid åbne, og du kan få hjælp på forskellig vis og til mange forskellige ting. Vi forsøger at stille skarpt på dit behov, så kan vi hjælpe dér, hvor det giver mest mening for dig. Vi hjælper både foreninger, borgere og samarbejder med andre aktører om projekter, der skaber mening i lokalsamfundet. Et eksempel herpå er ”Kvinder – Fri af vold,” som er et samarbejde med Medusa i Holbæk og Frederiksværk Krisecenter.

 

Her er et overblik over de forskellige måder, som vi yder hjælp på:

Frivilligcenterets tilbud til foreninger

 • Praktisk hjælp – med lokalebooking og organisering
 • Faglig sparring og netværksdannelse
 • Kurser og arrangementer
 • Synliggørelse – presseomtale, sociale medier, nyhedsbreve, udarbejdelse af foldere m.m.
 • Hjælp til opstart af nye projekter
 • Vidensbank
 • Rekruttering af frivillige

Frivilligcenterets tilbud til kommunens borgere

 • Hjælp til at finde eller skabe relevante tilbud
 • Formidle kontakt til relevante foreninger
 • Afholdelse af arrangementer, der bidrager til udviklingen af det sociale og kulturelle liv i Halsnæs
 • Mulighed for at deltage i selvhjælpsgrupper
 • Mulighed for at arbejde frivilligt og aktivt indgå i frivilligcenterets udvikling

Der er en bred vifte af frivillige sociale tilbud i vores kommune. Tilbuddene henvender sig til borgere med forskellige behov og problemstillinger. Vi har udarbejdet ‘Den Sociale Vejviser’, en oversigt over sociale tilbud, der er baseret på frivillighed. Målet for guiden er at gøre det nemt at finde tilbud, som passer til den enkeltes behov og situation.

Guiden henvender sig til borgere, som søger hjælp og støtte fra foreningerne samt pårørende, foreninger eller kommunens ansatte, sagsbehandlere og andre fagfolk, som kan have brug for at henvise borgere til frivillige sociale tilbud.

Kontakt os gerne, hvis du kender til et tilbud, som skal tilføjes guiden, eller hvis du har rettelser til et tilbud eller en forening, som du er bruger af eller frivillig på.

Medlemsforeninger der tilbyder hjælp:

Læs mere om...

Persondataloven
Bliv frivillig igangsætter/tovholder
Links
Ideudvikling
Frivilligcenter Halsnæs søger frivillige økonomiske rådgivere
Hvad betyder Frivilligt arbejde for det danske samfund...