Frivilligcenter Halsnæs søger frivillige økonomiske rådgivere

Er du god til at lytte og holde overblik? Har du lyst til at bruge din økonomiske viden på en
ny måde? Som en del af den økonomiske rådgivning er du med til at gør en vigtig forskel
for mennesker, som har svært ved at overskue deres økonomi.
Frivilligcenter Halsnæs søger frivillige med økonomiske kompetencer, som kunne tænke
sig at blive en del af vores team af kompetente rådgivere. I rådgivningen hjælper vi
mennesker med stort set alle privatøkonomiske problemstillinger.
Rådgivningen er gratis, anonym og uden forpligtelser.

Som rådgiver vil du blandt andet komme til at hjælpe med at:
• Skabe overblik over økonomi og gæld.
• Lægge budget og drøfte handlemuligheder.
• Rådgive om indgåelse af forlig og aftaler med kreditorer.
• Udarbejde plan for at afdrage eller omlægge gæld.
• Drøfte borgerens forbrugsmønster og rådgive om muligheder for besparelser.
• Hjælpe med at etablere budgetkonti.
• Hjælpe med brevskrivning til kreditorer og andre instanser.


Vi tilbyder:
• Grundig introduktion til arbejdet i rådgivningen og løbende sparring med dine
rådgiverkollegaer og projektleder.
• Opkvalificering ved forskellige relevante temaaftener som vi sammen beslutter i
rådgiverteamet.
• Mulighed for at blive en del af et team af mennesker, som gør en vigtig forskel for
andre, der står i en svær livssituation.
• Mulighed for at bringe dine kompetencer i spil på en ny måde.


Vi forventer:
• At du kan afsætte 2-3 timer om ugen til rådgivningen.
• At du har økonomisk kendskab, og at du har mod på nye udfordringer.
• At du er et positivt og tålmodigt menneske, som ikke har noget imod at forklare
tingene flere gange.
• At du er god til at lytte og har mod på at arbejde med sårbare mennesker, somofte
kæmper med mere end blot deres økonomi.


Har du lyst til at blive økonomisk rådgiver eller bare høre mere om projektet, så send os en
mail med en kort beskrivelse af dig selv til:

Katrine Morsø Rex
Mail: katrinerex@frivilligcenter-halsnaes.dk,
Tlf.: 3133 3889