Hvad betyder Frivilligt arbejde for det danske samfund…

Næsten halvdelen af danskerne giver i dag en frivillig hånd i idrætsforeninger, politiske organisationer, patientforeninger og NGO-organisationer landet over. Ofte er de frivillige drevet af et ønske om at hjælpe til og tage et aktivt medansvar for den verden og det samfund, der omgiver dem. I andre tilfælde er frivilligt arbejde mere motiveret af muligheden for at pynte cv’et med lidt filantropisk krydderi end af et brændende socialt engagement. Uanset den enkeltes motivation spiller frivilligt arbejde i dag en stadigt voksende rolle i vores samfund.

I et moderne demokratisk land som Danmark, hvor medborgerskab og fællesskab ofte italesættes som limen, der skal holde det hele sammen, er den frivillige arbejdskraft efterhånden blevet en selvfølge. Skal man tro de kritiske røster, er frivilligt arbejde dog ikke udelukkende et positivt, idealistisk og samfundsgavnligt projekt. For hvor er samfundet på vej hen, når det offentlige begynder at lade frivillige varetage sociale opgaver, som staten traditionelt har taget sig af? Og hvad sker der med de frivillige organisationer og det kreative og uafhængige foreningsliv, når det offentlige begynder at kræve større administration til gengæld for støttekronerne?

Kilde og link til uddybning: Faktalink https://faktalink.dk/titelliste/frivilligt-arbejde