Anne-Lise Hansen

Træffetid: Tirsdag 10-15

Anne-Lises primære arbejdsopgaver er diverse administrative opgaver, bl.a. at søge om refusioner hos offentlige myndigheder, vedligeholdelse af arkiv samt stå for indmeldelse af nye medlemmer. Som koordinator booker Anne-Lise også samtaler for borgere til Frivillig Økonomisk Rådgivning.
Anne-Lise har arbejdet 42 år som korrespondent og sekretær m.m. i et olieselskab, hvor hun bl.a. har haft diverse oversættelsesopgaver, håndteret ansøgninger i forbindelse med EU-udbud, rejse- og mødeplanlægning samt diverse administrationsopgaver fx i forbindelse med afregning af leasingaftaler på firmaets anlæg. Anne-Lise er nu pensionist og gift med en operaenthusiast, derfor kommer hun ofte i operaen og har travlt med at forstå lidt mere af denne kunstart.