Frederik Tor Nessling

Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag 10-14

Frederik yder IT-support til medlemmer, bestyrelse, ledelse og medarbejdere i FCH samt IT-support til ældre og sårbare efter aftale. Derudover vejleder og uddanner han sekretariatet og bestyrelsen i IT. Frederik er et af de ansigter, du møder i forkontoret.