Kirsten Ølshøj

Træffetid: Tirsdag

Som frivillig netværkskoordinator i Frivilligcenter Halsnæs er Kirsten bl.a. ansvarlig for drift og udvikling sammen med igangsættere af netværk- og selvhjælpsgrupper. Ligeledes tager Kirsten imod henvendelser fra mennesker der ønsker at oprette eller deltage i grupper.

Kirsten har gennem 40 år arbejdet i sociale tilbud, bl.a. som leder, og har derved stiftet bekendtskab med mange mennesker, som står med særlige udfordringer, og de righoldige erfaringer bringer hun med ind i det frivillige netværks- og selvhjælpsarbejde. Kirsten har også, før hun kom til Frivilligcenter Halsnæs, tidligere engageret sig i frivilligt arbejde.