Helle Vibeke Nielsen

Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag 10-12

Helle har arbejdet på frivilligcenteret siden 2015. Hun sidder hovedsagelig med regnskab og bogføring, og har ansvar for kontingentindbetaling samt diverse ad hoc-opgaver. Derudover står Helle for depot og kontorhold og har løbende kontakt til brugere af huset. Hun klarer også en del praktiske opgaver i huset samt lettere indkøb og oprydning – og uddeler opgaver til den frivillige pedel.

Helle blev i tidernes morgen uddannet teknisk tegner, og har også været beskæftiget i denne funktion, dels i en kommune og dels hos en landinspektør. Hun har desuden arbejdet i en årrække som pædagogmedhjælper i Melby SFO, hvorefter hun blev visiteret til fleksjob, og dels arbejdede på Frederiksværk Brandstation på kontor og senere på Frederikssund Brandstations kontor. Til sidst var Helle, som hun selv siger, ”så heldig at ende på Frivilligcenter Halsnæs”.