Forsamtaler d. 12.12.23 – Selvhjælpsgruppe mod ensomhed

Frivilligcenter Halsnæs slår dørene op for et nyt gratis forløb for voksne over 18 år, der føler sig ensomme. Det er et 2 årigt projekt, der støttes af landsorganisationen Frise. Vi sørger for at skabe et trygt, rart og tillidsfuldt rum, hvor der er plads og hjælp til at snakke om de mere svære emner såsom at føle sig ensom.
To uddannede frivillige tovholdere, Lajla og Vera, vil guide og hjælpe deltagerne i forløbet – de ser begge meget frem til at byde deltagerne velkomne.

Gruppen vil som udgangspunkt mødes hver tirsdag fra kl. 16-18.00 med opstart tirsdag d. 9. januar. 2024. Der vil være forsamtaler tirsdag d. 12.12, hvor deltag-
erne får mulighed for at høre mere om forløbet, se hvor gruppen kommer til at mødes samt hilse på de to tovholdere Lajla og Vera.

Gruppen mødes om forskellige temaer. Temaerne er vejledende og bruges som en hjælp til at få snakken i gang og benyttes alt efter, hvad der giver mening for gruppen. I alt vil der være max. 6 deltagere pr. gruppe og gruppen vil mødes i alt 10 gange ca. én gang ugentligt.

 

FORSAMTALER: Tirsdag d. 12. dec. kl. 10.00

STED: Frivilligcenter Halsnæs, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk

MÅLGRUPPE: Voksne over 18 år som oplever svær/ langvarig ensomhed, og som ønsker at bearbejde ensomhed via faciliteret samtaler med andre i samme situation.

DELTAGERE: Max. 6 personer pr. gruppe

OPSTART: Tirsdag d. 9. jan. 2024 Kl. 16.00-18.00. En gang ugentligt, 10 gange i Frivilligcenter Halsnæs

KONTAKT PROJEKTLEDER TLF.: 5369 3889
MAIL: Katrine@frivilligcenter-halsnaes.dk

 

Selvhjælpsgrupper skal aftabuisere ensomhed

Frivilligcenter Halsnæs opretter i efteråret 2023 selvhjælpsgrupper mod ensomhed. Bag os står landsorganisationen Frise, med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. FriSe igangsætter i tæt samarbejde med 21 medlemsorganisationer udvikling af selvhjælpsgrupper for personer, der oplever svær eller langvarig ensomhed.

I Frivilligcenter Halsnæs er vi nu ved at gøre klar til den først selvhjælpsgruppe kan opstarte inden jul 2023. Der er i første omgang tale om et toårigt projekt, hvor vi gennem gruppeforløb vil sætte fokus på ensomhed og forsøge at italesætte og aftabuisere det at være ensom. Samtidig er målet, at give folk, der føler sig ensomme, et trygt forum at komme i og give dem nogle værktøjer med på vejen. Det vil foregå i et forløb over 10-12 gange med to frivillige gruppeledere i hver gruppe med op til seks deltagere. Det handler om den mentale folkesundhed. Selvhjælpsgrupper er effektive, og her kan folk komme og opleve, at de ikke er de eneste, der føler sig ensomme.

 

“Alenehed er et valg, det er ensomhed ikke” – mød tovholderne i grupperne

Helge Petersen, Lajla Wiese og Vera Hansen er tovholderne i grupperne. De har det til fælles, at de alle tre har en socialfaglig baggrund, som, de mener, ruster dem i mødet med mennesker. Og så har de også alle tre på et eller andet tidspunkt i livet oplevet at føle sig ensomme.

“Det er helt klart et tabu, men her kan man komme og se, at man ikke er alene. Alle har følt sig ensom på et tidspunkt i livet. Alenehed er et valg, det er ensomhed ikke,” lyder det fra Vera Hansen, der oplyser, at man også vil arbejde med årsagerne til ensomheden. Det er Lajla Wiese enig i. Hun mener, at man sagtens kan være ensom, selvom man har et godt job og en god familie. Ensomhed kommer i alle afskygninger, mener hun. Så kan det være, at man savner et andet fællesskab. Ensomhed handler om ønsket om at være en del af noget. Det er det subjektive, der tæller. Her kan de komme og spejle sig i andre, siger hun.

 

Et bedre ståsted – mød projektlederen bag grupperne mod ensomhed

For Katrine Rex, der er projektleder på Frivilligcenter Halsnæs, er målet at give deltagerne et bedre ståsted og ikke være alene med ensomheden. Hun opstiller ikke et egentligt succeskriterie, men projektet er sat i søen af en årsag:

“Det skal være et trygt rum til følelser af ensomheden, og det tror jeg også, at det vil blive,” siger Katrine, der allerede har fået de første henvendelser fra interesserede.

Selvhjælpsgrupperne henvender sig til at starte med til de 30-60-årige og har opstart inden jul. Har du mod på at være med, kan du henvende dig til projektleder Katrine Rex.

 

Kontakt

Projektleder Katrine Rex på
Mail: katrine@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 53693889