PTSD-netværksgruppe i Frivilligcentret

Skjoldborgparken

PTSD-netværksgruppe i Frivilligcentret

Frivilligcentrets netværksgruppe for PTSD-ramte har plads til nye medlemmer.

PTSD-gruppen er ikke et terapeutisk forløb, men en netværksgruppe, hvor deltagerne gensidigt støtter hinanden, menneske til menneske. 

Gruppe tilbyder et rum til refleksion, forståelse og omsorg og bygger på gensidig respekt. Alle, der deltager i gruppen, har tavshedspligt. 

Kontakt Kirsten på 31 53 18 30 eller selvhjaelp@frivilligcenter-halsnaes.dk, hvis du vil høre nærmere.