Mailikon32  facebook

Virksomheder

Samarbejde mellem virksomheder og foreninger

forening

Er din virksomhed interesseret i at støtte det frivillige arbejde eller at indgå samarbejde med en frivillig social forening?

Hvad kan vi samarbejde om – og hvorfor?
I de seneste år er der kommet mere og mere fokus på samarbejde og partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Det kan fx være pengedonationer eller donationer af IT, kontorartikler eller møbler – men det kan også være virksomhedens medarbejdere, som bruger deres fritid eller arbejdstid på at hjælpe foreningen.

Medarbejderne kan fx deltage i enkeltstående aktiviteter, hvor de deltager i et arrangement, hjælper med at male og renovere foreningens lokaler, arrangerer et virksomhedsbesøg eller afholder et kursus for foreningens frivillige.

Medarbejderne kan også varetage løbende opgaver, hvor de i højere grad indgår i foreningens drift ved at hjælpe foreningen med IT, kommunikation og PR, fundraising, økonomisk og juridisk bistand eller ligefrem bliver lektiehjælpere eller deltager i værestedets daglige drift.


For virksomheden er der dog flere gode grunde til at indgå samarbejde med frivillige sociale foreninger. Virksomheden tager et socialt ansvar og styrker både arbejdsmiljø og image - og bliver dermed mere attraktiv som arbejdsplads. Undersøgelser fra ind- og udland viser, at virksomheden:

 • Bedre kan tiltrække og fastholde medarbejdere
 • Får gladere og mere engagerede medarbejdere
 • Forbedrer virksomhedens omdømme eller image
 • Opnår lokal forankring
 • Øger konkurrencekraften og styrker bundlinjen
Efter at have været et udbredt fænomen i blandt andet England, USA og Australien, vinder denne form for samarbejde i disse år frem i Danmark, og det er en udvikling, som vi gerne hjælper på vej.

Foreningen kan derimod få adgang til:

 • Nye og anderledes frivillige
 • Nye kompetencer og muligheder
 • Netværk & alternativ finansiering
Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan jeres virksomhed kan blive en del af det lokale foreningsliv.

Konsulentbistand til samarbejdet
I frivilligcentret ønsker vi at medvirke til et øget samarbejde mellem virksomheder og frivillige sociale foreninger, fordi vi tror, at det skaber nye muligheder – både for virksomheden, for foreningen og ikke mindst for borgerne.

Vi står til rådighed med konkret hjælp og sparring. På et møde eller i et konsulentforløb kan vi fx komme ind på:
 • Hvornår er samarbejdet en succes?
 • Hvad er jeres motivation, og hvad vil I opnå?
 • Hvad kan virksomheden tilbyde foreningen og omvendt?
 • Hvad vil I samarbejde om?
 • Hvordan hænger samarbejdet sammen med målsætninger og værdier?
 • Hvordan organiserer og plejer I samarbejdet?
 • Bør I udarbejde en samarbejdsaftale?
 • Hvordan vil I evaluere samarbejdet?