Tilbud til demensramte og pårørende

Tilbud til demensramte og deres pårørende
I Halsnæs er der en række frivillige tilbud, som kan gøre hverdagen lidt lettere for demensramte og pårørende. Frivilligcentret er ved at finde deltagere til endnu en pårørende-gruppe. Er du interesseret i at høre mere:

Kontakt netværkskoordinatoren på tlf. 3153 1830 eller selvhjaelp@frivilligcenter-halsnaes.dk

Hver anden uge afholder Røde Kors café for borgere med demens samtidig med vores pårørende-gruppe. Røde Kors har også gå-ture for demensramte mænd, kontakt Else på tlf. 31 16 05 59 for at høre nærmere.