TITEL

Hvad laver vi?

Læs her om vores kerneydelser...

Mission & Vision

Læs her
hvorfor gør vi det vi gør - og hvad vi opnå?

Værdier

Læs her
hvilke værdier der ligger til grund for vores arbejde....

Hvem er vi?

Organisation
Bestyrelse, medarbejdere, frivillige koordinatore m.v....

Det 'kedelige'...

Vedtægter, Samarbejdsaf-tale m.v.

Et frivilligcenter er en nonprofitorganisation og en del af hovedorganisationen FriSe.


Frivilligcenteret er en fortaler for foreninger, som kan yde div. service til foreninger f.eks. rådgivning (herunder fundraising – hvilke puljer, der kan søges og hvornår, strategi, projektudvikling, hvordan man finder frivillige, kurser/uddannelse osv.) stille lokaler til rådighed m.m.  

Vi har til huse på Skjoldborg i Frederiksværk – her kan også skrives lidt om huset og meget kort om historien bag det og hvilke faciliteter der er. 


Overskrift

Vores kerneydelser er:

 · Synliggørelse af de frivillige indsatser

 · Udvikling af netværk- og selvhjælpsgrupper 

· Kurser, temadage og arrangementer 

· Formidling af frivillig indsats 

· Medlemsservice 

· Vidensbank 

· Konsulentbistand 

· Politisk interessevaretagelse.


Vi hjælper desuden vores medlemmer med projekter og laver ligeledes selv projekter, som tager udgangspunkt i det omkringliggende samfunds behov. Disse projekter søger vi midler til gennem fundraising, og hjælper vores medlemmer med det samme.

Frivilligcenter Halsnæs (FCH) er en non-profit organisation og har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige indsats særligt for sårbare og socialt udsatte mennesker og for det brede frivillighedsområde, herunder idræt, kunst og kultur i Halsnæs Kommune.

FCH tilbyder bl.a. at hjælpe medlemsforeninger og frivillige grupper med strategi, projektudvikling, uddannelse samt praktiske udfordringer og stiller lokaler til rådighed for medlemmerne.

Vores kerneydelser læner sig således op ad vores formål gennem formidling og synliggørelse af de frivillige indsatser, udvikling af netværk- og selvhjælpsgrupper, kurser, temadage, arrangementer, medlemsservice, vidensbank, konsulentbistand og politisk interessevaretagelse.

 

Overskrift

MISSION:

Frivilligcenterets målsætning er at være til gavn for de lokale frivillige indsatser udvikling på tværs af det sociale, kulturen, historien og naturen. Vi støtter etablerede indsatser og nye initiativer. Vi arbejder for at gøre mulighederne for at være med i de frivillige indsatser mere synlige. Vi bidrager til at udvikle aktivt medborgerskab og selvhjulpenhed (meningsfuldhed) for den enkelte. Indsatsen skal ydes og planlægges dynamisk og løbende tilpasses de sociale opgaver som der samfundsmæssigt og lokalt er behov for at løse.

VISION:

Halsnæs er og skal være et lokalområde, hvor medmenneskelighed og fællesskaber er en bærende værdi, hvor alle borgere i Halsnæs har mulighed for at danne relationer, som begge parter ønsker det. Derudover lægger vi os op ad FriSe s vision: ”Frivilligcentrene arbejder for et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte”

Udfra disse udarbejdes en strategi af bestyrelsen – herunder ses den aktuelle

Overskrift​

De værdier som Frivilligcenter Halsnæs bygger på:

Mangfoldighed og medmenneskelighed:

  • Vi hilser forskellige slags mennesker og initiativer velkommen. 
  • Vi arbejder aktivt på at synliggøre mangfoldighedens styrker og muligheder for at lære på tværs.
     

Troværdighed: 

  • Vi er optaget af medlemmernes ønsker, behov og stabiliseringen af deres frivillige indsatser. 
  • Som forening gør vi der, vi siger vi gør. 
  • Vi formidler tydeligt vores rammer og det vi ikke gør. 

Visionær og innovativ: 

  • Vi understøtter nye initiativer, hjælper med til at afprøve, lære og udvikle nyt. 
  • Vi udvikler nye initiativer og mulighed for deltagelse på tværs af frivillige og andre aktører, herunder både nye frivillige.

Overskrift​

 

Underoverskrift

Birgit Danekilde
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelse

Birgit Danekilde

Bestyrelsesmedlem

Birgit Danekilde har arbejdet med mennesker i størstedelen af sit liv. Hun har været klubleder for ungdomsskolen i Halsnæs Kommune, og har altid engageret sig i de unges liv og trivsel. Birgit er også en del af f

birgit@danekilde.dk
Else Johansen
Bestyrelsessuppleant
Bestyrelse

Else Johansen

Bestyrelsessuppleant

Else bor i Hundested, er pensionist og har arbejdet i IT branchen og i plejesektoren. Else har været frivillig siden 2008 i Røde Kors i bestyrelsesarbejdet og som aktivitetsleder for Familienetværk, Julehjælp, Vågetjenesten og Pårørendestøtte. På Demensområdet samarbejder Else med Frivilligcenteret. I 2017 startede Else som turleder i DVL Nordsjælland og senere i bestyrelsesarbejdet.

e.johansen@youmail.dk
Niels Andersen
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelse

Niels Andersen

Bestyrelsesmedlem

Niels har engageret sig i frivilligt arbejde siden 2004, hvor han startede i Røde Kors Ringkøbing som bestyrelsesmedlem, indsamlingsleder og senere næstformand mm. Niels har også været næstformand og indsamlingsleder i Røde Kors Halsnæs. I øjeblikket er han aktiv i Halsnæs filosoferer, som arrangerer kurser, foredrag og film om filosofi. Niels blev pensioneret fra sit job som gymnasielærer i engelsk og idræt i 2014, og bor i Frederiksværk med sin kone.

niels.andersen@me.com
Trine Pallesen
Kasserer
Bestyrelse

Trine Pallesen

Kasserer

Trine Pallesen er frivilligcentrets kasserer. Trine er en erfaren kasserer og bogholder med eget firma, og sidder blandt andet i bestyrelsen i foreningen “Halsnæs Filosoferer…”.

trine-jan@mail.dk
Peder Møller
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelse

Peder Møller

Bestyrelsesmedlem

Peder har arbejdet mange år som leder i den internationale shippingbranche. Han har boet i udlandet i en menneskealder og deler gerne sine erfaringer med andre sprog og kulturer.

Peder er en flittig lokal fundraiser, faktisk bruger han en stor del af sin tid som frivillig. For som han siger: “Det er skideskægt at være frivillig.”

21 78 88 09
pmoller5@hotmail.com
Lone Johansen
Næstformand
Bestyrelse

Lone Johansen

Næstformand

Lone er uddannet sygeplejerske og cand.scient.soc. Hun har 30 års erfaring indenfor sygehuspsykiatri som medarbejder, leder og udviklingskonsulent med projektansvar. Siden 2014 har hun haft eget firma 2014, hvor hun arbejder med supervision, faglig sparring og undervisning indenfor tænkningen Åben Dialog.
I Frivilligcenter Halsnæs er Lone med til at igangsætte selvhjælpsgrupper og har individuelle samtaleforløb. Lone elsker musik og har igennem 30 år været fast inventar på Tønder Festival.

21 71 21 55
lonejohansen01@gmail.com
Søren T. Hansen
Formand
Bestyrelse

Søren T. Hansen

Formand

Søren har base i Hundested og er bl.a. uddannet pædagog og supervisor. Gennem mere end 30 år har han arbejdet med det sociale område i kommunalt regi, bl.a. som familieplejekonsulent og tilsynsførende i plejefamilier, på opholdssteder samt misbrugs- og plejecentre. Søren har også arbejdet med livshistoriebøger, og udover at brænde for det sociale område, så er han også aktiv musiker.

Søren er aktiv i lokale frivillige foreninger m.m. Han har været formand for Frivilligcentrets bestyrelsen siden 2016 og er også formand i Broen Halsnæs. I frivilligcentret tilbyder Søren endvidere individuelle samtaleforløb og medvirker i netværket for plejefamilier.

28 92 03 06
sorentorrense@gmail.com

Overskrift​

Her finder du relevante dokumenter om organisationen: