Mailikon32  facebook

Find en selvhjælpsgruppe

Her kan du se de aktuelle selvhjælpsgrupper i Frivilligcentret. Da flere af grupperne stadig er i opstarten, er der endnu ikke sat en fast dag og tid på, men det kommer inden længe.

Kontakt daglig leder Lea på tlf. 61 33 24 07 eller lea@frivilligcenter-halsnaes.dk, hvis du vil tilmelde dig eller blot høre mere.

Aktuelle grupper: 
- Ondt i livet - gruppe for mennesker med psykisk sårbarhed
- Sorggruppe – har du mistet din ægtefælle/partner? 
- At leve med PTSD
- Netværksgruppen Forældre til Ordblinde og svagtlæsende børn
- “Som vi er” – gruppe for mennesker med synlige og usynlige handicaps
- Pårørende til demensramt
- Gruppe for forældre i plejefamilier
- Kampen mod vægten

Grupper på vej:Læs mere om de enkelte grupper herunder.

Ondt i livet - gruppe for mennesker med psykisk sårbarhed
Føler du dig ensom eller bakser du med depression, stress, angst eller manglende livsmod? Og har du lyst til at mødes med andre, der ved hvordan det er? Så kan du hver uge i Frivilligcentret mødes med andre, der står i en lignende situation.
I gruppen kan du tale om de svære følelser, og dele dine bekymringer, erfaringer og tanker med ligesindede, som forstår de oplevelser du kæmper med. Gruppen er også et tilbud til tidligere deltagere i det kommunale forløb "Lær at tackle", som har lyst til fortsat at være en del af et fællesskab, hvor man kan dele erfaringer og tanker om angst og depression med ligesindede.

En selvhjælpsgruppe er ikke terapi, men gensidig støtte - menneske til menneske. I gruppen støtter deltagerne hinanden og giver rum til refleksion, forståelse og omsorg. Alle, der deltager i gruppen, har tavshedspligt. Et støttende fællesskab kan være det, der skal til for at komme gennem en svær periode.

Tovholder: Øjvind

Sorggruppe – har du mistet din ægtefælle/partner?
Har du mistet en, der stod dig nært, og føler du dig alene med sorgen? Når en person, vi holder af, dør, kan det være svært at rumme tabet og finde mening i alle de svære følelser og tanker. Hvis du har lyst til at tale med andre, som også har mistet en ægtefælle/partner, så er sorggruppen måske noget for dig. I sorggruppen har du mulighed for at tale om dine oplevelser og høre andres erfaringer, og det kan for mange være en hjælp på vejen til at bearbejde sorgen og tabet.

Sorggruppen er ikke et terapeutisk forløb, men en netværksgruppe, hvor deltagerne gensidigt støtter hinanden - menneske til menneske. Gruppen tilbyder et rum til eftertanke, forståelse og omsorg. Alle, der deltager i gruppen, har tavshedspligt.


At leve med PTSD
Lever du med PTSD, og har du lyst til at være en del af et fællesskab med andre, der ved lidt om, hvordan det er at være dig? Når man er ramt af PTSD kan det være svært at tale med venner og familie om alle de følelser og oplevelser, som er en del af ens liv. I gruppen kan du dele tanker og følelser som fx skam, skyld, vrede og angst uden fordømmelse og med mennesker, som kender oplevelserne fra egen hverdag.

PTSD-gruppen er ikke et terapeutisk forløb, men en netværksgruppe, hvor deltagerne gensidigt støtter hinanden - menneske til menneske. Gruppen tilbyder et rum til refleksion, forståelse og omsorg og bygger på gensidig respekt. Alle, der deltager i gruppen, har tavshedspligt.

Gruppen mødes i Frivilligcentrets lokaler hver tirsdag kl. 15.30-17.30.

Igangsætter: Morten Hansen


Netværksgruppen Forældre til Ordblinde og svagtlæsende børn

Formålet med netværket er at udveksle erfaringer. Vi har også en gang imellem besøg af Emma, der selv er ordblind. Emma fortæller bl.a. om, hvordan hendes liv er som ordblind. Det er en hjælp for vores børn, så de kan få inspiration til, hvordan de kan komme videre med deres skoleliv/uddannelse, og få gode erfaringer. Ordblindeforeningen vil også være tilstede og bidrager med gode råd og vejledning, og man behøver ikke at være medlem.
Vi mødes 4 gange om året. Læs mere her.

Tovholder: Anna Maria Knudsen


Pårørende til en demensramt
Er du pårørende til en demensramt? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med ander, der er i den samme situation? I gruppen kan du fortælle om dine oplevelser og høre andres erfaringer. Gruppen er et mødested, hvor deltagerne støtter hinanden gensidigt, og der er ikke tale om et terapeutisk forløb. Kontakt Lea for mere information.

Tovholder: Søren Torrense

“Som vi er” – gruppe for mennesker med synlige og usynlige handicaps
Vi er en gruppe som hjælper og støtter hinanden. Vi kan lide at grine, hvilket vi gør meget for at glemme hverdagens udfordringer. Vi startede gruppen i 2014, og er som udgangspunkt en lukket gruppe. Ønsker du at høre mere, så tag kontakt, så vi kan mødes og tage en snak. Vi mødes den anden tirsdag i hver måned undtagen i juli.

Tovholder: Anna Maria Knudsen

Gruppe for forældre i plejefamilier
Er du plejefamilie? Så har vi et netværk til dig. Som plejefamilie har man nogle helt særlige opgaver, udfordringer og glæder, som adskiller sig fra andre familiers. I netværket finder du familier i samme situation som dig, og et forum hvor du sammen med andre kan sparre og vende situationer, og få nye ideer til hverdagen i en plejefamilie.

Kampen mod vægten
Vi er i gang med at starte en ny gruppe for dig, som er i gang med et vægttab og gerne vil finde støtte og sparre med andre i samme situation. Gruppens formål er ikke at promovere en bestemt kur eller livsstil - det er op til den enkelte at finde ud af, hvad der er bedst for dem - men gruppen tilbyder et forum, hvor der både er plads til grin og dybe samtaler. Alle i gruppen har tavshedspligt og samværet bygger på en ikke-dømmende og tolerant tilgang.

Tovholder: Morten Hansen


Grupper på vej:

Mangler din gruppe? Læs mere om hvordan man starter en ny selvhjælps- eller netværksgruppe.