Mailikon32  facebook

Selvhjælps- og netværksgrupper

I netværks- og selvhjælpsgrupperne mødes man om fælles interesser eller udfordringer, og grupperne bygger på hjælp og støtte medmenneske til medmenneske. Læs mere om selvhjælpsmetoden her.

Herunder kan du se alle aktive grupper og grupper på vej. 

Mangler 'din' gruppe, så læs mere om mulighederne for at opstarte en ny gruppe.

En netværks- eller selvhjælpsgruppe er medlem af frivilligcentret på samme grundlag som frivillige foreninger og andre frivillige initiativer.

(Inaktiv) Netværk for Plejefamilier

En netværksgruppe for plejefamilier, hvor forældre kan mødes med andre i samme situation, og få støtte til at løse problemer og lignende.

At leve med PTSD

Lever du med PTSD, og har du lyst til at være en del af et fællesskab med andre, der ved lidt om, hvordan det er at være dig?

Bedsteforældre til børn med handicap

Er du bedsteforælder til et barn med handicap? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation?

Café for hørehæmmede

Caféen for Hørehæmmede er et lille og hyggeligt forum, hvor vi mødes til uformel snak. Her bliver der taget de forholdsregler, der er nødvendige, for at folk der er hørehæmmede kan opleve at være en del af et fællesskab. 
Caféen er som udgangspunkt åben alle tirsdage fra kl. 13.00 til ca. 15.00 

Corona-krise-tiltag fra Frivilligcentre i Danmark

Link til Frivillivcentrenes liste over tiltag under corona-krisen.

Forældre til børn med usynlige handicaps

Kender du følelsen af at dit barn bliver misforstået eller omverdenen ikke kan se at dit barn har nogle særlige udfordringer?

Hverdagen som pårørende

Er du pårørende til en alvorligt kronisk syg? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation? Vi mødes i Hundested.

Individuelle samtaleforløb

Samtaleforløbene henvender sig til borgere i Halsnæs, som har brug for at vende problemer med en erfaren samtalepartner.

Kom Videre Mand

"Kom Videre Mand" er et nyt tilbud i Halsnæs, hvor mænd gennem mand-til-mand snakke hjælper hinanden videre med livets udfordringer.

Kommunale sorggrupper for børn og unge i Halsnæs

Til marts 2021 starter der kommunale Sorggrupper op for børn og unge som har mistet en tæt relation. Børnene og de unge SKAL være bosat i Halsnæs kommune. En sorggruppe er et
gratis gruppeforløb for børn og unge. Sorggrupperne ledes af voksne, der er vant til at tale med børn og unge, som har mistet.

Kulturmand

Kulturmand er et fællesskab af mænd 60+, som har lyst til at dele kultur- og sundhedsoplevelser med andre mænd.

Livshistoriefortællinger

Livshistoriefortællinger er et nyt tilbud i Frivilligcenter Halsnæs, hvor du kan dele din historie med andre, og komme fri af fortællinger, som begrænser dit liv. Målet med Livshistoriefortællingerer at skabe netværksgrupper med social aktivitet og samvær, der kan hjælpe dig videre i dit liv med dine værdier, drømme og håb.

NEFOS, Landsorganisationen - Netværket for selvmordsramte

Telefonrådgivning og støttende samtaler

Netværksgruppe for forældre til svagtlæsende/ordblinde børn

Netværksgruppe hvor forældre og børn kan udveksle erfaringer med dyslexi m.m.

Netværksgruppe for pårørende til demensramte

Er du pårørende til en demensramt? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation?

Sorggruppe – har du mistet et nærtstående familiemedlem?

Har du mistet en, der stod dig nært, og føler du dig alene med sorgen?

Tackle livet

Selvhjælpsgruppe for mennesker som i perioder er psykisk sårbare.

“Som vi er” – gruppe for mennesker med synlige og usynlige handicaps

Vi er en gruppe som hjælper og støtter hinanden. Vi kan lide at grine, hvilket vi gør meget for at glemme hverdagens udfordringer.