Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Selvhjælps- og netværksgrupper

I netværks- og selvhjælpsgrupperne mødes man om fælles interesser eller udfordringer, og grupperne bygger på hjælp og støtte medmenneske til medmenneske. Læs mere om selvhjælpsmetoden her.

Herunder kan du se alle aktive grupper og grupper på vej. 

Mangler 'din' gruppe, så læs mere om mulighederne for at opstarte en ny gruppe.

En netværks- eller selvhjælpsgruppe er medlem af frivilligcentret på samme grundlag som frivillige foreninger og andre frivillige initiativer.

(Inaktiv) Netværk for Plejefamilier

En netværksgruppe for plejefamilier, hvor forældre kan mødes med andre i samme situation, og få støtte til at løse problemer og lignende.

At leve med PTSD

Lever du med PTSD, og har du lyst til at være en del af et fællesskab med andre, der ved lidt om, hvordan det er at være dig?

Bedsteforældre til børn med handicap

Er du bedsteforælder til et barn med handicap? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation?

Corona-krise-tiltag fra Frivilligcentre i Danmark

Link til Frivillivcentrenes liste over tiltag under corona-krisen.

Hverdagen som pårørende

Er du pårørende til en alvorligt kronisk syg? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation? Vi mødes i Hundested.

Kom Videre Mand

"Kom Videre Mand" er et nyt tilbud i Halsnæs, hvor mænd gennem mand-til-mand snakke hjælper hinanden videre med livets udfordringer.

Kulturmand

Kulturmand er et fællesskab af mænd 60+, som har lyst til at dele kultur- og sundhedsoplevelser med andre mænd.

NEFOS, Landsorganisationen - Netværket for selvmordsramte

Telefonrådgivning og støttende samtaler

Netværksgruppe for forældre til svagtlæsende/ordblinde børn

Netværksgruppe hvor forældre og børn kan udveksle erfaringer med dyslexi m.m.

Netværksgruppe for pårørende til demensramte

Er du pårørende til en demensramt? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation?

Samtaleforløb

Samtaleforløbene henvender sig til borgere i Halsnæs, som har brug for at vende problemer med en erfaren samtalepartner.

Sorggruppe – har du mistet et nærtstående familiemedlem?

Har du mistet en, der stod dig nært, og føler du dig alene med sorgen?

Tackle livet

Selvhjælpsgruppe for mennesker som i perioder er psykisk sårbare.

“Som vi er” – gruppe for mennesker med synlige og usynlige handicaps

Vi er en gruppe som hjælper og støtter hinanden. Vi kan lide at grine, hvilket vi gør meget for at glemme hverdagens udfordringer.