Mailikon32  facebook

Vågetjeneste

I Danmark dør ca. 5000 mennesker hvert år, uden nogen ved deres side til at sige farvel. I vågetjenesten arbejder man for at ingen skal dø alene, men at alle skal have en hånd at holde, når det er tid til at slippe livet. De frivillige i vågetjenesten varetager ikke faglige vurderinger eller professionel pleje.

Frivilligcenteret startede i 2015 arbejdet med at etablere en vågetjeneste i Halsnæs Kommune, og efter et længere samarbejde overtog Røde Kors Halsnæs i foråret 2016 det videre arbejde med vågetjenesten. Du kan læse mere om vågetjenesten på Røde Kors hjemmeside her (indsæt link: https://www.rodekors.dk/afdelinger/halsnaes), hvor du også kan finde kontaktoplysninger på aktivitetsledere vågetjenesten.

For vågeforløb kan du kontakte vågetelefonen på tlf.: 31403913

Vågetjenesten tilbyder:
  • At være tilstede hvis der ingen pårørende er eller som aflastning til pårørende, og på den døende/hjemmets betingelser.
  • At være til stede med ro, tryghed, omsorg og nærvær.
  • At løse opgaver som den pårørende ellers kan være behjælpelig med – rette på en pude, sørge for vand eller bare være der med en hånd.
  • Hvis der sker ændringer i tilstanden vil vågetjenesten altid tilkalde evt. pårørende eller personale.
  • Faglige vurderinger og pleje varetages stadig af uddannet personale.
Vågetjenesten er:
  • En gruppe af motiverede frivillige, som har den holdning at ingen skal dø alene.
  • De frivillige har gennemgået et uddannelsesforløb, som klæder dem på til rollen som våger.
  • Vågetjenesten har intet religiøst formål, men tager udgangspunkt i den døende/hjemmets ønsker.
  • De frivillige erstatter ikke det professionelle personale.
  • De frivillige har tavshedspligt omkring alle personlige oplysninger, de må blive gjort bekendt med under et vågeforløb.
Hvem kan kontakte vågetjenesten:

Den som selv ved, at ved at livet nærmer sig sin afslutning og ønsker en hos sig. Pårørende til døende, hjemmeplejen eller plejecentrene.

Opstarten af vågetjenesten har været finansieret af Halsnæs Kommune.