Mailikon32  facebook

Patientforeningsnetværket

Patientforeningsnetværket er et netværk af foreninger og grupper, der hver i sær arbejder med forskellige sygdomsområder. Netværket arbejder med emner af fælles interesse. Vi kan lære af hinanden og fællesskabet giver os nogle muligheder, som vi ikke har hver for sig. Vi oplever, at netværket åbner for nye perspektiver, nye samarbejdsmuligheder med såvel hinanden som med eksterne aktører og at vores fælles budskaber når en bredere målgruppe.


Netværket startede i 2015 og vi er p.t. 10 foreninger repræsenteret. Vi mødes ca. 4 gange om året, hvor vi planlægger fælles aktiviteter og udveksler erfaringer. Vores faste mødested er Frivilligcenter Halsnæs i Frederiksværk, og det er vigtigt for os, at netværket rummer foreninger fra hele Halsnæs Kommune.

LÆS MERE OM NETVÆRKET AF PATIENTFORENINGER I HALSNÆS


HVIS DU HAR SPØRGSMÅL, FORSLAG ELLER KOMMENTARER, SÅ KONTAKT GERNE

Annegrete Munksgaard, frivillig
Patientforeningsnetværket og Kræftens Bekæmpelse
Mail: agm3300@gmail.com
Tlf.: 40780489

Anne-Marie Tofte, frivillig
Patientforeningsnetværket og Gigtforeningen
Mail: amtofte@live.dk
Tlf.: 23491706

Katrine Morsø Rex, leder
Frivilligcenter Halsnæs
Mail: katrinerex@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 61332407