Mailikon32  facebook

Ensomhed er en hård nød at knække

Katrine Rex og KOL netværksgruppe-1.jpg

Ensomhed er en hård nød at knække
"Den runde firkant" er et samarbejdsprojekt mellem kommunen og friviligcentret, som skal hjælpe ensomme ældre ind i frivilige fællesskaber. Hvordan fortæller Jacob Bovin fra Visitationen og Katrine Rex fra Friviligcentret om i dette intervew med Halsnæs Avis.

Om sin opgave siger Katrine:
"Min opgave har i starten været at skabe et overblik over, hvilke aktiviteter der er her i Halsnæs, som ensomme ældre kan have glæde af. Samtidig har Visitationen fundet frem til nogle af de ældre, for hvem ensomhed er et problem. Og nu skal vi så til at matche disse ældre med tilbud, der passer til den enkelte."

Foto: Kim Larsen