Mailikon32  facebook

Hverdagen som pårørende

Pårørende Hundested

Invitation til at deltage i selvhjælpsgruppen "Hverdagen som pårørende i Hundested"
Med hjælp fra Frivilligcenter Halsnæs er der startet en gruppe for pårørende til demente i Hundested. Efter en god start ser gruppen, at også andre pårørende kan have glæde af de emner som drøftes, og inviterer derfor andre pårørende til at deltage. Gruppen henvender sig til pårørende til langtidssyge, fx borgere med demens, parkinson sygdom og andre sygdomme, hvor hverdagen gennem længere tid er præget af en uforudsigelighed, som både påvirker den syge og de nære pårørende.
Gruppen mødes hveranden fredag i Hundested Medborgerhus. Er du interesseret i at høre nærmere kan du kontakte Netværkskoordinator Kirsten Ølshøj på tlf 31 53 18 30 eller mail selvhjaelp@frivilligcenter-halsnaes.dk