Katrine Morsø Rex

I frivilligcentret udvikler Katrine projekter, varetager igangværende projekter, samarbejder med bestyrelsen og varetager drift sammen med resten af sekretariatet. Derudover tilrettelægger hun uddannelsesforløb, kurser og arrangementer, understøtter frivillige netværk og selvhjælpsgrupper, hjælper nye initiativer i gang samt yder rådgivning og sparring til frivillige grupper og foreninger i Halsnæs. Endelig står hun for samarbejdet med Halsnæs kommune samt Socialministeriet, lokale virksomheder, fonde m.fl. og meget mere.

Katrine er cand.soc. i arbejdslivsstudier og psykologi fra Roskilde Universitet. Katrine har arbejdet som Projektkoordinator i Frivilligcenter Halsnæs inden hun tiltrådte som leder i februar 2021. Katrine har arbejdet med projektet Den Runde Firkant, der har som mål at få ensomme ældre ind i sociale fællesskaber. Ligeledes udarbejder hun en aktivitetsoversigt over relevante tilbud i Halsnæs Kommune og opdyrker relevante samarbejdspartnere, som er en hovedopgave. Herudover har hun løbende hjulpet medlemmerne og haft ansvaret for nye frivillige og fundraising samt udvikling og formidling af Frivillig Økonomisk Rådgivning. Tidligere har Katrine arbejdet som headhunter og rekrutteringskonsulent, men den civile sektor og arbejdet med frivillighed er hendes primære arbejdserfaring.