Katrine Morsø Rex

I frivilligcentret udvikler Katrine nye projekter, varetager igangværende projekter, samarbejder med bestyrelsen og den daglige leder, samt varetager husets drift sammen med resten af sekretariatet. Derudover tilrettelægger hun uddannelsesforløb, kurser og arrangementer, og hjælper nye frivillige initiativer i gang.

Katrine har været ansat i Frivilligcenter Halsnæs siden 2019. Hun har arbejdet med projektet Den Runde Firkant, der har som mål at få ensomme ældre ind i sociale fællesskaber. Ligeledes udarbejder hun en aktivitetsoversigt over relevante tilbud i Halsnæs Kommune og opdyrker relevante samarbejdspartnere, som er en hovedopgave. Herudover har hun bland andet ansvaret for sorggrupper og selvhjælpsgrupper mod ensomhed, samt træning for kronisk syge.

Fundraising er også en af Katrines kerneopgaver – både internt og eksternt.

Katrine er cand.soc. i arbejdslivsstudier og psykologi fra Roskilde Universitet, og har tidligere arbejdet som headhunter og rekrutteringskonsulent, men den civile sektor og arbejdet med frivillighed er hendes primære arbejdserfaring.