Mailikon32  facebook

Vores lokaler

Alle lokaler i frivilligcenteret har navne, og kan bookes her på hjemmesiden. Har man, mod forventning ikke brug for et lokale, afmeldes bookingen på hjemmesiden, så det er muligt for andre at benytte. 

Generel politik for anvendelse af husets lokaler
Lokalerne i huset er ryddet op og gjort rene og klar til brug. Det betyder, at lokalerne skal efterlades i samme stand. Herudover må der ikke gøres skade på hverken inventar, møbler eller vægge. Husk altid at tørre borde og tavle af efter brug. Der må ikke fjernes/lånes inventar fra huset. Disse retningslinjer er til for at sikre, at vi alle har et rart og rent hus at bruge sammen.

Lokaler - stueetage

Køkken i stueetage: Køkkenet i stueetagen er et industrikøkken, og er derfor pålagt at være registreret under Fødevarestyrelsen. Dette indebærer, at der er helt specifikke regler for, hvordan man gebærder sig derude i forhold til behandlingen af madvarer og hygiejne. Derfor er det obligatorisk, at alle brugere af køkkenet i stueetagen husker at:

• Gennemlæse og efterleve ”Egenkontrolprogrammet,” der altid vil være at finde på den blå opslagstavle i køkkenet, samt i den grønne mappe, som står i caféen. Egenkontrolprogrammet kan løbende ændres, derfor er det alles ansvar, at tjekke for eventuelle ændringer i programmet.
• Anvisninger i køkkenet overholdes
• Skrive sig på sedlen, der hænger på den blå opslagstavle i køkkenet, når man bruger køkkenet. På denne seddel dokumenterer man bl.a., at man har læst og udført egenkontrolprogrammet. På den måde, har vi alle overblik over brugere af køkkenet. Det er de sidste brugere af køkkenet, der er ansvarlige for, at det er i den stand, der er påkrævet, og som vil komme til at hæfte for evt. bøder fra Fødevarestyrelsen.

Det er derfor vigtigt at frivilligcenteret bliver kontaktet, hvis der er mangler, noget der er beskidt eller andet, når man tager køkkenet i brug, så vi kan få rettet op på eventuelle mangler. Se evt. Fødevarestyrelsens hjemmeside:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/ Sider/Uddannelse-i-f%C3%B8devarehygiejne.aspx

Kanalen: Kanalen er det største lokale i frivilligcenteret. Her er fastmonteret projekter og lærred. Rummet har udsigt til Skjoldborgparken og har mødeborde, stole og et klaver.
Kapacitet: op til 40 personer alt efter anvendelse.

Caféen: Et multirum med både mødeborde, stole, sofaer, sofaborde og lænestole, der ligger i forbindelse med køkkenet.
Kapacitet: 20 personer.

Lokaler – 1. sal

Havnen: Mindre lokale med udsigt mod Nørregade. Havnen er møbleret med et højt bord, en lille whiteboardtavle som gør at man kan holde møder på en lidt anderledes måde.
Kapacitet: 4-5 personer.

Skoven: Stort multirum med udsigt over Skjoldborgparken. Lokalet er møbleret med lille mødebord, seks stole, to sofaer og sofabord samt et whiteboard.
Kapacitet: 10-14 personer alt efter opstilling.

Søen (Søen 1 og Søen 2): Søen kan rumme mange funktioner. Borde og stole kan let rykkes rundt eller ud til siden, så der bliver masser af gulvplads. Søen har en foldevæg, der kan opdele rummet i to, der er whiteboardtavler i begge rum samt et væg-til-væg spejl i Søen 1. Da lokalet kan deles i to separate rum, har lokalet også to bookingnumre, I skal derfor huske at booke både Søen 1 + 2 hvis I vil benytte hele lokalet.
Kapacitet: op til 35 personer alt efter anvendelse.

Fjorden: Mindre lokale med mødebord og stole til 6 personer.
Kapacitet: 6 personer.

Se hvordan du booker lokale Her

Vores lokaler står til rådighed for alle, der har brug for dem.
Se vores leveregler for brugen af Frivilligcenteret