Mailikon32  facebook

Sekretariat

 
Et overblik over hvem du kan møde i administrationen.

Lea Gry von Cotta-Schønberg
Lea Gry von Cotta-Schønberg
Daglig leder

E-mail: lea@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 61 33 24 07

Lea har siden 2013 været leder af Frivilligcenter Halsnæs, og har mange års erfaring med frivilligt socialt arbejde både i kommunalt, privat og frivilligt foreningsregi. Med en baggrund som cand.soc. i politisk kommunikation og ledelse med et særligt fokus på civilsamfund, har Lea især specialiseret sig inden for strategi og udvikling af frivilligt socialt arbejde. I 2012 var Lea med til at starte ”Foreningen for Frivilligt Arbejde og Medborgerskab” og sidder derudover i bestyrelsen for BROEN Halsnæs. I frivilligcentret udvikler Lea i samarbejde med bestyrelsen centrets strategi, og varetager den daglige administration og drift sammen med resten af sekretariatet. Derudover tilrettelægger hun uddannelsesforløb, kurser og arrangementer, understøtter frivillige netværk og selvhjælpsgrupper, hjælper nye initiativer i gang samt yder rådgivning og sparring til frivillige grupper og foreninger i Halsnæs. Endelig står hun for samarbejdet med Halsnæs kommune samt Socialministeriet, lokale virksomheder, fonde m.fl. Lea afholder også kurser i projektudvikling og fundraising over hele landet for Center for Frivillig Social Arbejde, og sidder derudover i FriSes bestyrelse, og er derigennem med til at udvikle rammerne for frivilligcentre og civilsamfund på nationalt plan.

Helle Nielsen
Helle Nielsen
Administrativ medarbejder

E-mail: helle@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 53 62 38 89

Helle har været ansat siden foråret 2015 i 12 timer om ugen. Helle sidder med regnskab og bogføring, og har ansvar for kontingentindbetaling samt diverse ad hoc opgaver. Derudover står Helle for depot og kontorhold, og har løbende kontakt til brugere af huset.

Anne-Lise Hansen
Anne-Lise Hansen
Frivillig receptionist

E-mail: anne-lise@frivilligcenter-halsnaes.dk

Anne-Lise er frivillig og sidder i receptionen hver mandag.

Sine Georgetown
Sine Georgetown
Administrativ medarbejder

E-mail: sine@frivilligcenter-halsnaes.dk

Sine sidder i receptionen og tager sig bl.a. af foreningsservice og kursusadministration.

Laila Rømer Svendsen
Laila Rømer Svendsen
Frivillig receptionist

E-mail:laila@frivilligcenter-halsnaes.dk

Laila er frivillig og sidder bl.a. i receptionen tirsdage og torsdage, og hjælper derudover med medlemshåndteringen, hjemmesiden og selvhjælp.

Kirsten Ølshøj
Kirsten Ølshøj
Netværkskoordinator

E-mail:selvhjaelp@frivilligcenter-halsnaes.dk

Kirsten er koordinator for netværks- og selvhjælpsgrupper, og sidder i Frivilligcentret om tirsdagen.