Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Sekretariat

 
Et overblik over hvem du kan møde i administrationen.

Lea Gry von Cotta-Schønberg
Lea Gry von Cotta-Schønberg
Daglig leder
E-mail: lea@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 61 33 24 07

Lea har siden 2013 været leder af Frivilligcenter Halsnæs, og har mange års erfaring med frivilligt socialt arbejde både i kommunalt, privat og frivilligt foreningsregi. Med en baggrund som cand.soc. i politisk kommunikation og ledelse med et særligt fokus på civilsamfund, har Lea især specialiseret sig inden for strategi og udvikling af frivilligt socialt arbejde. I 2012 var Lea med til at starte ”Foreningen for Frivilligt Arbejde og Medborgerskab” og sidder derudover i bestyrelsen for Broen Halsnæs.

I frivilligcentret udvikler Lea i samarbejde med bestyrelsen centrets strategi og varetager den daglige administration og drift sammen med resten af sekretariatet. Derudover tilrettelægger hun uddannelsesforløb, kurser og arrangementer, understøtter frivillige netværk og selvhjælpsgrupper, hjælper nye initiativer i gang samt yder rådgivning og sparring til frivillige grupper og foreninger i Halsnæs. Endelig står hun for samarbejdet med Halsnæs kommune samt Socialministeriet, lokale virksomheder, fonde m.fl. Og meget mere!

Helle Vibeke Nielsen
Helle Vibeke Nielsen
Administrativ medarbejder
E-mail: helle@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 53 62 38 89
Arbejdstid: Mandag, tirsdag og torsdag 9-13

Helle har været ansat siden foråret 2015 i 12 timer om ugen Flex job. Hun sidder med hovedsagelig med regnskab og bogføring og har ansvar for kontingentindbetaling samt diverse ad hoc-opgaver. Derudover står Helle for depot og kontorhold og har løbende kontakt til brugere af huset. Hun klarer også en del praktiske opgaver i huset samt lettere indkøb og oprydning – og uddeler opgaver til den frivillige pedel.

Helle blev i tidernes morgen uddannet teknisk tegner og har også været beskæftiget i denne funktion, dels i en kommune og dels hos en landinspektør. Hun har desuden arbejdet i en årrække som pædagogmedhjælper i Melby SFO, hvorefter hun blev visiteret til fleksjob og dels arbejdede på Frederiksværk Brandstation på kontor og senere på Frederikssund Brandstation også kontor. Til sidst var Helle, som hun selv siger, ”så heldig at ende på Frivilligcenter Halsnæs”.

Sine Daniel Georgetown
Sine Daniel Georgetown
Administrativ medarbejder og foreningskonsulent
E-mail: sine@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Arbejdstid: Mandag, tirsdag og torsdag 9-13

Sine varetager flere roller i Frivilligcenter Halsnæs. Som foreningskonsulent understøtter og hjælper hun med driften i foreninger. Som kursusadministrator tager hun sig både af det administrative bl.a. i form af NemTilmeld og af selve afholdelsen af kurserne. Bookingsystemet har Sine helt styr på, alt fra oprettelse af brugere til hjælp med de konkrete bookinger.

Sine sidder oftest med Frivilligcenterets hovedtelefon. Indimellem håndterer hun også bilag og er backup for Helle. Sine er et af de ansigter, du møder i forkontoret.


Katrine Morsø Rex
Katrine Morsø Rex
Projektkoordinator
E-mail: katrinerex@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.nr. 53 69 38 89
Arbejdstid: Mandag, tirsdag og torsdag 9-15 samt hjemmearbejde onsdag

Katrine arbejder først og fremmest med projektet Den Runde Firkant, der har som mål at få ensomme ældre ind i sociale fællesskaber. At udarbejde en aktivitetsoversigt over relevante tilbud i Halsnæs Kommune og opdyrke relevante samarbejdspartnere er en hovedopgave. Endvidere varetager Katrine opdateringen og indretningen af Frivilligcentrets lokaler og er tovholder på mange større events fx generalforsamlingen og julearrangementer. Slutteligt hjælper hun løbende medlemmerne og har ansvaret for nye frivillige og fundraising samt udvikling og formidling af Frivillig Økonomisk Rådgivning.

Katrine er cand.soc. i arbejdslivsstudier og psykologi fra Roskilde Universitet. Hun har tidligere arbejdet som headhunter og rekrutteringskonsulent, men den civile sektor og arbejdet med frivillighed er hendes primære arbejdserfaring. Det meste af sin fritid bruger Katrine i selskab med sin lille familie, hvor hun forsøger at holde trit med sønnen Louis på 2½ år – det kan godt give mig sved på panden!

Laila Rømer Svendsen
Laila Rømer Svendsen
Kontorkoordinator
E-mail:laila@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf. 53 62 38 89
Arbejdstid: Tirsdag og torsdag 10-15

Laila er administrativ medarbejder og netværkskoordinator. Hun har ansvar for Frivilligcentrets medlemssystem og den sociale vejviser, modtager gæster og medlemmer i forkontoret og udfører almindeligt kontorarbejde. Og meget mere!

Laila er uddannet IT-udvikler med en del år i Danske Banks datacenter. Hun er også uddannet audiologopæd fra Københavns Universitet (tale-, læse- og hørepædagog) og har været privat dagplejer, sprogpædagog, pædagogmedhjælper. I sin fritid er Laila bestyrelsesmedlem i Støbeskeen –samt kasserer, billetsælger og sufflør – og bestyrelsesmedlem i Børn og Unge i Halsnæs. Laila er en udpræget sprognørd, der, som hun selv siger, ”læser korrektur på alt og alle”.

Anne-Lise Hansen
Anne-Lise Hansen
Frivillig receptionist
E-mail: anne-lise@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Arbejdstid: Mandag 10-15

Anne-Lises primære arbejdsopgaver er diverse administrative opgaver, bl.a. at søge om refusioner hos offentlige myndigheder, vedligeholdelse af arkiv samt stå for indmeldelse af nye medlemmer. Som koordinator booker Anne-Lise også samtaler for borgere til Frivillig Økonomisk Rådgivning.

Anne-Lise har arbejdet 42 år som korrespondent og sekretær m.m. i et olieselskab, hvor hun bl.a. har haft diverse oversættelsesopgaver, håndteret ansøgninger i forbindelse med EU-udbud, rejse- og mødeplanlægning samt diverse administrationsopgaver fx i forbindelse med afregning af leasingaftaler på firmaets anlæg. Anne-Lise gik på efterløn for 3 år siden. Hun er gift med en operaenthusiast, derfor kommer hun ofte i operaen og har travlt med at forstå lidt mere af denne kunstart.

Per Knudsen
Per Knudsen
Frivillig pedel
E-mail: per@frivilligcenter-halsnaes.dk
Arbejdstid: Mandag og torsdag 10-14

Per er frivillige pedel og fast inventar i Frivilligcentret. Han sørger for, at en masse praktiske ting fungerer, og har i øvrigt også siddet i bestyrelsen for Frivilligcenter Halsnæs siden 2017.

Per er uddannet murer og har arbejdet som murersvend i 46 år. I dag er han aktiv i en række lokale frivillige foreninger, bl.a. som tovholder i Familienetværket for ordblinde og svagtlæsende børn, som bestyrelsesmedlem i både DH Halsnæs og DHF Frederikssund/Halsnæs lokalafdeling samt som suppleant i Handicaprådet.

Carina Rømer
Carina Rømer
Frivillig koordinator, Patientforeningsnetværket
E-mail: patient.f.netvaerk@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 40 95 29 13
Arbejdstid: Tirsdag 9-15

Carina er frivillig koordinator for Patientforeningsnetværket, som består af 10 foreninger og grupper. Netværket har en partnerskabsaftale med Halsnæs Kommune, hvorigennem der årligt tilbydes et antal træningsforløb til borgere, som har været igennem et svært sygdomsforløb. Derudover arbejder netværket på at skabe fælles arrangementer for at nå ud til en bredere målgruppe.

Carina har en bachelor i russisk filologi og er derudover uddannet lærer. I 2009 uddannede hun sig til yogalærer og har siden udelukkende undervist deltid i yoga. Carina er på udkig efter nye muligheder i sit arbejdsliv og har længe haft lyst til at prøve kræfter med koordinatorrollen. Hun er frivillig i spejderbevægelsen, både som webmaster og spejderleder. Derudover ivrig vinterbader, langrendsløber, fjeldabe, økolog samt vild med at danse og nørde med ord. På det seneste har hun kastet mig over at strikke og spille klaver.

Kirsten Ølshøj
Kirsten Ølshøj
Frivillig koordinator, Selvhjælp og netværksgrupper
E-mail:selvhjaelp@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 53 18 30
Arbejdstid: Tirsdag

Som frivillig netværkskoordinator i Frivilligcenter Halsnæs er Kirsten bl.a. ansvarlig for drift og udvikling sammen med igangsættere af netværk- og selvhjælpsgrupper. Ligeledes tager Kirsten imod henvendelser fra mennesker der ønsker at oprette eller deltage i grupper.

Kirsten har gennem 40 år arbejdet i sociale tilbud, bl.a. som leder, og har derved stiftet bekendtskab med mange mennesker, som står med særlige udfordringer, og de righoldige erfaringer bringer hun med ind i det frivillige netværks- og selvhjælpsarbejde. Kirsten har også, før hun kom til Frivilligcenter Halsnæs, tidligere engageret sig i frivilligt arbejde.

Lene Thorborg
Lene Thorborg
Frivillig koordinator, Børn- og Unge-aktiviteter
E-mail: bornogunge@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 52 30 40 52

Lene er en entreprenørtype. Hun har altid interesseret sig særligt for unge, der har haft udfordringer med at finde en plads i samfundet, og har derfor i regi af Røde Kors bl.a. igangsat aktiviteter for unge hjemløse, unge mødre og fængselsløsladte. Frivilligt arbejde har Lene lavet hele sit liv og hun beskriver det som en del af sit kulturelle og personlige DNA.

Lene er kandidat i engelsk og religion fra Aarhus Universitet og har et sidefag fra Odense Universitet i mellemøststudier. Hun er endvidere uddannet gymnasievejleder, har undervist på Aarhus Universitet, i gymnasiet og på VUC. Hun har fungeret som rektor, er lærebogsforfatter og var gennem 10 år formand for Røde Kors Vejle samt medlem af hovedbestyrelsen i samme organisation i to år. Lenes store interesse er sejlads og gennem 7 år har hun opholdt sig flere måneder om året på sin sejlbåd i Middelhavet.

Annelie Pedersen
Annelie Pedersen
Frivillig koordinator - Økonomisk rådgivning

E-mail: foer@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31333889

Birger Kirkegaard
Birger Kirkegaard
Frivillig koordinator - Lokal fundraiser

E-mail: bk-fundraiser@frivilligcenter-halsnaes.dk

Peder Møller
Peder Møller
Frivillig koordinator og lokal fundraiser
E-mail: pm-fundraiser@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 21 78 88 09

Peder er en flittig lokal fundraiser, faktisk bruger han en stor del af sin tid som frivillig. For som han siger: ”Det er skideskægt at være frivillig.” Han er også medlem af bestyrelsen i Frivilligcenter Halsnæs, hvor han fungerer som kasserer.

Peder har arbejdet mange år som leder i den internationale shippingbranche. Han har boet i udlandet i en menneskealder og deler gerne sine erfaringer med andre sprog og kulturer.