Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Sekretariat

Et overblik over hvem du kan møde i administrationen
Katrine Morsø Rex
Katrine Morsø Rex
Daglig leder
E-mail: katrinerex@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 53 69 38 89
Arbejdstid: Mandag, tirsdag og torsdag 9-15 samt hjemmearbejde onsdag

I frivilligcentret udvikler Katrine i samarbejde med bestyrelsen centrets strategi og varetager den daglige administration og drift sammen med resten af sekretariatet. Derudover tilrettelægger hun uddannelsesforløb, kurser og arrangementer, understøtter frivillige netværk og selvhjælpsgrupper, hjælper nye initiativer i gang samt yder rådgivning og sparring til frivillige grupper og foreninger i Halsnæs. Endelig står hun for samarbejdet med Halsnæs kommune samt Socialministeriet, lokale virksomheder, fonde m.fl. og meget mere.

Katrine er cand.soc. i arbejdslivsstudier og psykologi fra Roskilde Universitet. Katrine har arbejdet som Projektkoordinator i Frivilligcenter Halsnæs inden hun tiltrådte som leder i februar 2021. Katrine har arbejdet med projektet Den Runde Firkant, der har som mål at få ensomme ældre ind i sociale fællesskaber. Ligeledes udarbejder hun en aktivitetsoversigt over relevante tilbud i Halsnæs Kommune og opdyrker relevante samarbejdspartnere, som er en hovedopgave. Herudover har hun løbende hjulpet medlemmerne og haft ansvaret for nye frivillige og fundraising samt udvikling og formidling af Frivillig Økonomisk Rådgivning. Tidligere har Katrine arbejdet som headhunter og rekrutteringskonsulent, men den civile sektor og arbejdet med frivillighed er hendes primære arbejdserfaring.

Laila Rømer Svendsen
Laila Rømer Svendsen
Kontorkoordinator
E-mail:laila@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 53 62 38 89
Arbejdstid: Mandag, tirsdag og torsdag 9-15

Laila er administrativ medarbejder og kontorkoordinator. Hun har ansvar for Frivilligcentrets medlemssystem og den sociale vejviser, varetager sekretariatets daglige drift, samt udfører almindeligt kontorarbejde. Og meget mere!

Laila er uddannet IT-udvikler med en del år i Danske Banks datacenter. Hun er også uddannet audiologopæd fra Københavns Universitet (tale-, læse- og hørepædagog) og har været privat dagplejer, sprogpædagog, pædagogmedhjælper. I sin fritid er Laila bestyrelsesmedlem i Støbeskeen –samt kasserer, billetsælger og sufflør. Laila er en udpræget sprognørd, der, som hun selv siger, ”læser korrektur på alt og alle”.

Frederik
Frederik Tor Nessling
Administrativ medarbejder og foreningskonsulent
E-mail: IT-support@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Arbejdstid: Mandag, tirsdag og torsdag 10-14

Frederik varetager flere roller i Frivilligcenter Halsnæs. Som IT-supporter understøtter og hjælper han med administration af IT-systemer som G-suite, Microsoft services, licenser og kodeord og adgange. Herudover har Frederik teknisk support på vores hjemmeside, domæner (frivilligcenter-halsnaes.dk) og deres kobling på internettet (DNS, DK-Hostmaster, Webhoteller, etc.).

Frederik er således den der vedligeholder IT (hardware og software) og sørger for indkøb af IT og tilbehør dertil (f.eks. skærme, TV og projektorer). Ligeledes har Frederik ekspertisen til opsætning af nyt udstyr (Hardware og Software) og nye internetbaserede services (sky/cloud).

Frederik vejleder og uddanner sekretariatet og bestyrelsen i IT, og yder IT-support til medlemmer, bestyrelse, ledelse og medarbejdere i FCH samt IT-support til ældre og sårbare efter aftale. Frederik har ansvar for: Hardware (printere, bærbare og stationære PC’er, routere, accesspoints, kabler, tablets, telefoner, mm) Software (backup, cloud-løsninger, Windows, MS Office, Purechat, netværk, mailservices, mm) .

Frederik er et af de ansigter, du møder i forkontoret.


Kiki Lalic
Kiki Lalic
Receptionist og administrativ medarbejder
E-mail: kiki@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Arbejdstid: Mandag, tirsdag og torsdag 10-15

Kiki varetager flere roller i Frivilligcenter Halsnæs. Som det første ansigt du møder, når du træder ind i huset, sidder Kiki klar med et smil til at hjælpe dig med alt fra informationer om husets aktiviteter, indmeldelse af nye medlemmer, vise rundt og uddele nøgler/kort og meget mere. Kiki understøtter og hjælper med driften i Frivilligcenter Halsnæs.

Kiki sidder med Frivilligcenterets hovedtelefon, og du vil kunne møde hende på Frivilligcenterets chat.


Anne-Lise Hansen
Anne-Lise Hansen
Frivillig receptionist
E-mail: anne-lise@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Arbejdstid: Mandag 10-15

Anne-Lises primære arbejdsopgaver er diverse administrative opgaver, bl.a. at søge om refusioner hos offentlige myndigheder, vedligeholdelse af arkiv samt stå for indmeldelse af nye medlemmer. Som koordinator booker Anne-Lise også samtaler for borgere til Frivillig Økonomisk Rådgivning.

Anne-Lise har arbejdet 42 år som korrespondent og sekretær m.m. i et olieselskab, hvor hun bl.a. har haft diverse oversættelsesopgaver, håndteret ansøgninger i forbindelse med EU-udbud, rejse- og mødeplanlægning samt diverse administrationsopgaver fx i forbindelse med afregning af leasingaftaler på firmaets anlæg. Anne-Lise gik på efterløn for 3 år siden. Hun er gift med en operaenthusiast, derfor kommer hun ofte i operaen og har travlt med at forstå lidt mere af denne kunstart.

Helle Vibeke Nielsen
Helle Vibeke Nielsen
Administrativ medarbejder
E-mail: helle@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Arbejdstid: Mandag, tirsdag og torsdag 9-13

Helle har været ansat siden foråret 2015 i 12 timer om ugen Flex job. Hun sidder med hovedsagelig med regnskab og bogføring og har ansvar for kontingentindbetaling samt diverse ad hoc-opgaver. Derudover står Helle for depot og kontorhold og har løbende kontakt til brugere af huset. Hun klarer også en del praktiske opgaver i huset samt lettere indkøb og oprydning – og uddeler opgaver til den frivillige pedel.

Helle blev i tidernes morgen uddannet teknisk tegner og har også været beskæftiget i denne funktion, dels i en kommune og dels hos en landinspektør. Hun har desuden arbejdet i en årrække som pædagogmedhjælper i Melby SFO, hvorefter hun blev visiteret til fleksjob og dels arbejdede på Frederiksværk Brandstation på kontor og senere på Frederikssund Brandstation også kontor. Til sidst var Helle, som hun selv siger, ”så heldig at ende på Frivilligcenter Halsnæs”.

Ulla Hylleberg
Ulla Hylleberg
Kommunikations- og grafisk medarbejder og fundraiser
E-mail: ulla@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Arbejdstid: Mandag, tirsdag og torsdag 9-13

Ulla varetager flere roller i Frivilligcenter Halsnæs. Ulla sørger for at Frivilligcenter Halsnæs' ansigt bliver set udadtil - at husets aktiviteter og projekter kommunikeres ud på de sociale medier og via fremstilling af grafiske materialer såsom foldere, flyers, postkort, plakater og avisannoncer. Det er også Ulla, du kan møde på vores messenger på Facebook. Du møder Ulla med et stort smil og grin på gangen eller på kontoret ovenpå - her er døren åben og hun står klar til at hjælpe dig med alt fra informationer om husets tryksager, aktiviteter/projekter og meget mere. Ulla understøtter og hjælper også med driften i Frivilligcenter Halsnæs gennem sine fundraisingsopgaver.


Kirsten Ølshøj
Kirsten Ølshøj
Frivillig koordinator, Selvhjælp og netværksgrupper
E-mail:selvhjaelp@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 53 18 30
Arbejdstid: Tirsdag

Som frivillig netværkskoordinator i Frivilligcenter Halsnæs er Kirsten bl.a. ansvarlig for drift og udvikling sammen med igangsættere af netværk- og selvhjælpsgrupper. Ligeledes tager Kirsten imod henvendelser fra mennesker der ønsker at oprette eller deltage i grupper.

Kirsten har gennem 40 år arbejdet i sociale tilbud, bl.a. som leder, og har derved stiftet bekendtskab med mange mennesker, som står med særlige udfordringer, og de righoldige erfaringer bringer hun med ind i det frivillige netværks- og selvhjælpsarbejde. Kirsten har også, før hun kom til Frivilligcenter Halsnæs, tidligere engageret sig i frivilligt arbejde.

Per Knudsen
Per Knudsen
Frivillig pedel
E-mail: per@frivilligcenter-halsnaes.dk
Arbejdstid: Mandag og torsdag 10-14

Per er frivillig pedel og fast inventar i Frivilligcentret. Han sørger for, at en masse praktiske ting fungerer, og har i øvrigt også siddet i bestyrelsen for Frivilligcenter Halsnæs siden 2017.

Per er uddannet murer og har arbejdet som murersvend i 46 år. I dag er han aktiv i en række lokale frivillige foreninger, bl.a. som tovholder i Familienetværket for ordblinde og svagtlæsende børn, som bestyrelsesmedlem i både DH Halsnæs og DHF Frederikssund/Halsnæs lokalafdeling samt som suppleant i Handicaprådet.

Sine Daniel Georgetown
Sine Daniel Georgetown
Administrativ medarbejder og foreningskonsulent
E-mail: sine@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Arbejdstid: Mandag, tirsdag og torsdag 9-13

Sine varetager flere roller i Frivilligcenter Halsnæs. Som foreningskonsulent understøtter og hjælper hun med driften i foreninger. Som kursusadministrator tager hun sig både af det administrative bl.a. i form af NemTilmeld og af selve afholdelsen af kurserne. Bookingsystemet har Sine helt styr på, alt fra oprettelse af brugere til hjælp med de konkrete bookinger.

Sine sidder oftest med Frivilligcenterets hovedtelefon. Indimellem håndterer hun også bilag og er backup for Helle. Sine er et af de ansigter, du møder i forkontoret.