Mailikon32  facebook

Sekretariat

Et overblik over hvem du kan møde i administrationen
Laila Rømer Svendsen
Laila Rømer Svendsen
Daglig leder (barselsvikariat)
E-mail:laila@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 53 62 38 89
Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag 10-15

Laila er konstitueret daglig leder under Katrines barsel.

I frivilligcentret udvikler Laila i samarbejde med bestyrelsen centrets strategi og varetager den daglige administration og drift sammen med resten af sekretariatet. Derudover tilrettelægger hun uddannelsesforløb, kurser og arrangementer, understøtter frivillige netværk og selvhjælpsgrupper, hjælper nye initiativer i gang samt yder rådgivning og sparring til frivillige grupper og foreninger i Halsnæs. Endelig står hun for samarbejdet med Halsnæs kommune samt Socialministeriet, lokale virksomheder, fonde m.fl. og meget mere.

Laila er uddannet IT-udvikler med en del år i Danske Banks datacenter. Hun er også uddannet audiologopæd fra Københavns Universitet (tale-, læse- og hørepædagog) og har været privat dagplejer, sprogpædagog, pædagogmedhjælper. I sin fritid er Laila bestyrelsesmedlem i Støbeskeen –samt kasserer, billetsælger og sufflør. Laila er en udpræget sprognørd, der, som hun selv siger, ”læser korrektur på alt og alle”.


Katrine Morsø Rex
Katrine Morsø Rex på barsel til den 05.12.22
Daglig leder

I frivilligcentret udvikler Katrine i samarbejde med bestyrelsen centrets strategi og varetager den daglige administration og drift sammen med resten af sekretariatet. Derudover tilrettelægger hun uddannelsesforløb, kurser og arrangementer, understøtter frivillige netværk og selvhjælpsgrupper, hjælper nye initiativer i gang samt yder rådgivning og sparring til frivillige grupper og foreninger i Halsnæs. Endelig står hun for samarbejdet med Halsnæs kommune samt Socialministeriet, lokale virksomheder, fonde m.fl. og meget mere.

Katrine er cand.soc. i arbejdslivsstudier og psykologi fra Roskilde Universitet. Katrine har arbejdet som Projektkoordinator i Frivilligcenter Halsnæs inden hun tiltrådte som leder i februar 2021. Katrine har arbejdet med projektet Den Runde Firkant, der har som mål at få ensomme ældre ind i sociale fællesskaber. Ligeledes udarbejder hun en aktivitetsoversigt over relevante tilbud i Halsnæs Kommune og opdyrker relevante samarbejdspartnere, som er en hovedopgave. Herudover har hun løbende hjulpet medlemmerne og haft ansvaret for nye frivillige og fundraising samt udvikling og formidling af Frivillig Økonomisk Rådgivning. Tidligere har Katrine arbejdet som headhunter og rekrutteringskonsulent, men den civile sektor og arbejdet med frivillighed er hendes primære arbejdserfaring.

Lavra Lumholt
Lavra Lumholt
Souschef og projektkoordinator
E-mail:lavra@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 34 38 89
Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag 10-15

Lavra er souschef og projektkoordinator. Hun har ansvar for Frivilligcentrets netværksforeninger, kontakten til medlemmerne og aktiviteter i huset. Lavra varetager sekretariatets daglige drift i samarbejde med den daglige leder.

Lavra er uddannet psykolog, og har i de sidste 10 år arbejdet i Halsnæs inden for det mellemmenneskelige område blandt andet som boligsocialmedarbejder i Hundested og Frederiksværk. Lavra har også tidligere arbejdet i frivilligcentret¨og brugt en del tid på integrationsarbejde.

Anne-Lise Hansen
Anne-Lise Hansen
Frivillig receptionist
E-mail: anne-lise@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Træffetid: Mandag 10-15

Anne-Lises primære arbejdsopgaver er diverse administrative opgaver, bl.a. at søge om refusioner hos offentlige myndigheder, vedligeholdelse af arkiv samt stå for indmeldelse af nye medlemmer. Som koordinator booker Anne-Lise også samtaler for borgere til Frivillig Økonomisk Rådgivning.

Anne-Lise har arbejdet 42 år som korrespondent og sekretær m.m. i et olieselskab, hvor hun bl.a. har haft diverse oversættelsesopgaver, håndteret ansøgninger i forbindelse med EU-udbud, rejse- og mødeplanlægning samt diverse administrationsopgaver fx i forbindelse med afregning af leasingaftaler på firmaets anlæg. Anne-Lise gik på efterløn for 3 år siden. Hun er gift med en operaenthusiast, derfor kommer hun ofte i operaen og har travlt med at forstå lidt mere af denne kunstart.

Frederik
Frederik Tor Nessling
Administrativ medarbejder og IT-supporter
E-mail: IT-support@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag 10-14

Frederik yder IT-support til medlemmer, bestyrelse, ledelse og medarbejdere i FCH samt IT-support til ældre og sårbare efter aftale. Derudover vejleder og uddanner han sekretariatet og bestyrelsen i IT. Frederik er et af de ansigter, du møder i forkontoret.


Helle Vibeke Nielsen
Helle Vibeke Nielsen
Administrativ medarbejder
E-mail: helle@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag 10-13

Helle har arbejdet på frivilligcenteret siden 2015. Hun sidder hovedsagelig med regnskab og bogføring, og har ansvar for kontingentindbetaling samt diverse ad hoc-opgaver. Derudover står Helle for depot og kontorhold og har løbende kontakt til brugere af huset. Hun klarer også en del praktiske opgaver i huset samt lettere indkøb og oprydning – og uddeler opgaver til den frivillige pedel.

Helle blev i tidernes morgen uddannet teknisk tegner og har også været beskæftiget i denne funktion, dels i en kommune og dels hos en landinspektør. Hun har desuden arbejdet i en årrække som pædagogmedhjælper i Melby SFO, hvorefter hun blev visiteret til fleksjob og dels arbejdede på Frederiksværk Brandstation på kontor og senere på Frederikssund Brandstation også kontor. Til sidst var Helle, som hun selv siger, ”så heldig at ende på Frivilligcenter Halsnæs”.


Ulla Hylleberg
Ulla Hylleberg
Kommunikations- og grafisk medarbejder og fundraiser
E-mail: ulla@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 33 38 89
Træffetid: Tirsdag og torsdag 10-14.30

Ulla varetager flere roller i Frivilligcenter Halsnæs. Ulla sørger for at Frivilligcenter Halsnæs' ansigt bliver set udadtil - at husets aktiviteter og projekter kommunikeres ud på de sociale medier og via fremstilling af grafiske materialer såsom foldere, flyers, postkort, plakater og avisannoncer. Det er også Ulla, du kan møde på vores messenger på Facebook. Du møder Ulla med et stort smil og grin på gangen eller på kontoret ovenpå - her er døren åben og hun står klar til at hjælpe dig med alt fra informationer om husets tryksager, aktiviteter/projekter og meget mere. Ulla understøtter og hjælper også med driften i Frivilligcenter Halsnæs gennem sine fundraisingsopgaver.


Kirsten Ølshøj
Kirsten Ølshøj
Frivillig koordinator, Selvhjælp og netværksgrupper
E-mail:selvhjaelp@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31 53 18 30
Træffetid: Tirsdag

Som frivillig netværkskoordinator i Frivilligcenter Halsnæs er Kirsten bl.a. ansvarlig for drift og udvikling sammen med igangsættere af netværk- og selvhjælpsgrupper. Ligeledes tager Kirsten imod henvendelser fra mennesker der ønsker at oprette eller deltage i grupper.

Kirsten har gennem 40 år arbejdet i sociale tilbud, bl.a. som leder, og har derved stiftet bekendtskab med mange mennesker, som står med særlige udfordringer, og de righoldige erfaringer bringer hun med ind i det frivillige netværks- og selvhjælpsarbejde. Kirsten har også, før hun kom til Frivilligcenter Halsnæs, tidligere engageret sig i frivilligt arbejde.

Jan Pallesen
Jan Pallesen
Frivillig pedel og handyman
Mail: pedel@frivilligcenter-halsnaes.dk

Jan Pallesen er frivilligcentrets pedel og handyman. Han tager fat i alle frivilligcentrets praktiske gøremål. Jan er pensioneret håndværker (VVS), og har valgt at tilbyde husets sin frivillige arbejdskraft. Det er vi meget taknemmelige for.


Sebastian Voldsgaard
Sebastian Voldsgaard
Frivillig pedel
Træffetid: Mandag, tirsdag og torsdag 10-12

Sebastian er vores højre hånd, og går til hånde i alle frivilligcentrets praktiske gøremål. Han møder alle med et smil, og hjælper i huset, hvor det er muligt. Sebastian er uddannet tømrer og vedligeholder småting inde som ude, og sørger for at hverdagens praktik glider. Sebastian er et af de ansigter, du kan møde i alle husets rum.