Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Sekretariat

 
Et overblik over hvem du kan møde i administrationen.

Lea Gry von Cotta-Schønberg
Lea Gry von Cotta-Schønberg
Daglig leder

E-mail: lea@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 61 33 24 07

Lea har siden 2013 været leder af Frivilligcenter Halsnæs, og har mange års erfaring med frivilligt socialt arbejde både i kommunalt, privat og frivilligt foreningsregi. Med en baggrund som cand.soc. i politisk kommunikation og ledelse med et særligt fokus på civilsamfund, har Lea især specialiseret sig inden for strategi og udvikling af frivilligt socialt arbejde. I 2012 var Lea med til at starte ”Foreningen for Frivilligt Arbejde og Medborgerskab” og sidder derudover i bestyrelsen for BROEN Halsnæs. I frivilligcentret udvikler Lea i samarbejde med bestyrelsen centrets strategi, og varetager den daglige administration og drift sammen med resten af sekretariatet. Derudover tilrettelægger hun uddannelsesforløb, kurser og arrangementer, understøtter frivillige netværk og selvhjælpsgrupper, hjælper nye initiativer i gang samt yder rådgivning og sparring til frivillige grupper og foreninger i Halsnæs. Endelig står hun for samarbejdet med Halsnæs kommune samt Socialministeriet, lokale virksomheder, fonde m.fl. Lea afholder også kurser i projektudvikling og fundraising over hele landet for Center for Frivillig Social Arbejde, og sidder derudover i FriSes bestyrelse, og er derigennem med til at udvikle rammerne for frivilligcentre og civilsamfund på nationalt plan.

Helle Nielsen
Helle Nielsen
Administrativ medarbejder

E-mail: helle@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 53 62 38 89

Helle har været ansat siden foråret 2015 i 12 timer om ugen. Helle sidder med regnskab og bogføring, og har ansvar for kontingentindbetaling samt diverse ad hoc opgaver. Derudover står Helle for depot og kontorhold, og har løbende kontakt til brugere af huset.

Sine Georgetown
Sine Georgetown
Administrativ medarbejder

E-mail: sine@frivilligcenter-halsnaes.dk

Sine sidder i receptionen og tager sig bl.a. af foreningsservice og kursusadministration.

Katrine Morsø Rex
Katrine Morsø Rex
Projektkoordinator

E-mail: katrinerex@frivilligcenter-halsnaes.dk

Katrine er ansat 26 timer om ugen. Hun er på kontoret mandage, tirsdage og torsdage fra kl. 9-15 samt onsdage på tlf. og mail.

Laila Rømer Svendsen
Laila Rømer Svendsen
Frivillig receptionist

E-mail:laila@frivilligcenter-halsnaes.dk

Laila er frivillig og sidder bl.a. i receptionen tirsdage og torsdage, og hjælper derudover med medlemshåndteringen, hjemmesiden og selvhjælp.

Anne-Lise Hansen
Anne-Lise Hansen
Frivillig receptionist

E-mail: anne-lise@frivilligcenter-halsnaes.dk

Anne-Lise er frivillig og sidder i receptionen hver mandag.

Per Knudsen
Per Knudsen
Frivillig pedel

E-mail: per@frivilligcenter-halsnaes.dk

Per er frivillig og tager sig af de praktiske opgaver mandag og torsdag kl. 10-14.

Carina Rømer
Carina Rømer
Frivillig koordinator - Patientforeningsnetværket

E-mail: patient.f.netvaerk@frivilligcenter-halsnaes.dk

Kirsten Ølshøj
Kirsten Ølshøj
Frivillig koordinator - selvhjælp og netværksgrupper

E-mail:selvhjaelp@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31531830

Kirsten er koordinator for netværks- og selvhjælpsgrupper, og sidder i Frivilligcentret om tirsdagen.

Lene Thorborg
Lene Thorborg
Frivillig koordinator - Børn og Unge aktiviteter

E-mail: bornogunge@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 52304052

Annelie Pedersen
Annelie Pedersen
Frivillig koordinator - Økonomisk rådgivning

E-mail: foer@frivilligcenter-halsnaes.dk
Tlf.: 31333889

Birger Kirkegaard
Birger Kirkegaard
Frivillig koordinator - Lokal fundraiser

E-mail: bk-fundraiser@frivilligcenter-halsnaes.dk

Peder Møller
Peder Møller
Frivillig koordinator - Lokal fundraiser

E-mail: pm-fundraiser@frivilligcenter-halsnaes.dk