Mailikon32  facebook

Hvem er vi?

Frivilligcenter Halsnæs (FCH) er en non-profit organisation og har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige indsats særligt for sårbare og socialt udsatte mennesker og for det brede frivillighedsområde, herunder idræt, kunst og kultur i Halsnæs Kommune.

FCH tilbyder bl.a. at hjælpe medlemsforeninger og frivillig grupper med strategi, projektudvikling og uddannelse samt praktiske udfordringer og stiller lokaler til rådighed for medlemmerne. 

I den seneste årsberetning, som offentliggøres i forbindelse med generalforsamlingen i foråret beskriver vi, hvilken udvikling FCH har gennemgået i det seneste år, og hvilke opgaver, vi har løftet. Find årsberetninger her.

Frivilligcenter Halnæs arbejder tæt sammen med FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark – landsorganisationen for Frivilligcentre og Selvhjælpsorganisationer) og formulerer sin vision således:

”Halsnæs er og skal være et lokalområde, hvor medmenneskelighed
og fællesskaber er en bærende værdi, hvor alle borgere i Halsnæs kan hjælpe andre, sådan som begge parter ønsker det.”

Derudover lægger vi os op ad FriSes vision: ”Frivilligcentrene arbejder for et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte”.


Frivilligcentrets bestyrelse besluttede i 2016 at arbejde strategisk med de anbefalinger, den nationale Rambøll-rapport har i samarbejde med FriSe, Socialministeriet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Frivilligraadet og Bjarne Ibsen formuleret på frivillighedsområdet (Evaluering af frivilligcentre, Rambøll, april 2016).

Frivilligcentrets bestyrelse, medlemmer og ansatte har senest formuleret ”Strategi for Frivilligcenter Halsnæs 2019 - 21”, som blev offentliggjort i starten af 2019. Strategien har et særligt fokus på Frivilligcenteret som en engageret og struktureret medlemsforening og en professionel arbejdsplads.

Derudover er der sat fokus på særlige indsatser for at få en selvhjælpsorganisering op at stå i FCH. Der er i mange frivilligcentre rundt om i landet, selvhjælpsorganiseringer, hvor borgere med initiativ og/eller behov kan få ramme og støtte til at etablere selvhjælpsgrupper.

Derudover har vi et særligt fokus på integration mellem mennesker, herunder også flygtninge, og gør en særlig indsats for at samle viden om forskellige initiativer og samskabelsespotentialet imellem lokale aktører.