Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Bestyrelsen

Søren T. Hansen
Søren T. Hansen
Formand
E-mail: sorentorrense@gmail.com
Tlf.: 28 92 03 06

Søren har base i Hundested, og er bl.a. uddannet pædagog og supervisor. Gennem mere end 30 år har han arbejdet med det sociale område i kommunalt regi, bl.a. som familieplejekonsulent og tilsynsførende i plejefamilier, på opholdssteder samt misbrugs- og plejecentre. Derudover har han arbejdet med livshistoriebøger og er aktiv i en lokale frivillige foreninger m.m. Udover at være formand for frivilligcentret (siden 2016) er han også formand i Broen Halsnæs. I frivilligcentret tilbyder Søren også individuelle samtaleforløb og er aktiv i netværket for plejefamilier. Udover at brænde for det sociale område, så er Søren også aktiv musiker.


Lone Johansen
Lone Johansen
Næstformand
E-mail: lonejohansen01@gmail.com
Tlf: 21 71 21 55

Lone er uddannet sygeplejerske og cand.scient.soc., og har arbejdet mange år i psykiatrien som både medarbejder, projektleder og leder. I dag driver hun eget firma med bl.a. supervision, sparring og afholdelse af temadage ud fra tænkningen Åben Dialog. Deruodver bruger hun sin store erfaring i frivillig sammenhæng. Lone har været tilknyttet frivilligcentret siden efteråret 2017, og har været med til at starte selvhjælpsgrupper og tilbyder også individuelle samtaleforløb. Derudover er hun aktiv i BROEN Halsnæs, hvor hun sidder i bestyrelsen.

Peder Møller
Peder Møller
Kasserer

Peder har arbejdet i shippingbranchen i mange år, og er fornylig hjemvendt efter en længere periode i udlandet. Peder ønsker at engagere sig mere i det lokale foreningsliv, og hjælper bl.a. også i frivilligcentret med lokal fundraising.


Per Knudsen
Per Knudsen
Bestyrelsesmedlem
E-mail: nussen1952.63@gmail.com

Per er uddannet murer og har været murersvend i 46 år. Per er nu aktiv i en række lokale frivillige foreninger, bl.a. som tovholder i Familienetværket for ordblinde og svagtlæsende børn, som bestyrelsesmedlem i både DH Halsnæs og DHF Frederikssund/Halsnæs lokalafdeling samt som suppleant i Handicaprådet. Udover at sidde i frivilligcentrets bestyrelse (siden 2017), så er han også en del af hverdagen i centret, hvor han bl.a. sørger for mange af de praktiske ting i huset fungerer.

Helga Jensen
Helga Jensen
Bestyrelsesmedlem

Morten Dam Hansen
Morten Dam Hansen
Bestyrelsesmedlem

Morten er frivillig igangsætter af selvhjælpsgrupper i frivilligcentret, og derudover har han en stor viden om socialområdet og udsatte børn og unge, som han tager med ind i frivilligcentret.