Fri af Vold – Projektet ‘Kvinder Fri af Vold’ skifter navn

Projektet Kvinder Fri af Vold skifter navn

I en tid med stigende opmærksomhed på voldens mange ansigter og dens virkninger på samfundet har Kvinder Fri af Vold valgt at ændre navn til Fri af Vold.

Navnet afspejler et ønske om at inkludere alle voldsofre, uanset køn. Projektet blev oprindeligt etableret med fokus på støtte til kvindelige voldsramte, men projektet ser nu et behov for at omfavne alle, der er berørt af vold, uanset køn eller identitet.

Oplysning og forebyggelse
Samtidig med navneskiftet vil Fri af Vold fokusere endnu mere på oplysning og forebyggelse af vold, da det er afgørende at tale til både mænd og kvinder om voldens konsekvenser, og hvordan man kan bryde fri af den. Ved at inkludere alle køn i vores oplysningskampagner håber Fri af Vold at skabe større forståelse og bevidsthed om voldens skadelige virkninger, og hvordan man kan undgå at blive offer for den.

Fri af Vold tilbyder anonym og gratis rådgivning til voldsramte kvinder og pårørende i Halsnæs og omegn. Er du voldsramt eller kender du en der er voldsramt, kan du kontakte vores rådgivning.

Rådgivningstelefonen: 5363 3889

Er du interesseret i at høre nærmere om projektet kontakt os på:
friafvold@frivilligcenter-halsnaes.dk
3134 3889