Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Tilbud til pårørende

Bedsteforældre til børn med handicap

Er du bedsteforælder til et barn med handicap? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation?

Corona-krise-tiltag fra Frivilligcentre i Danmark

Link til Frivillivcentrenes liste over tiltag under corona-krisen.

Hjerteforeningens gode råd under corona-krisen

Link til hjemmeside med gode råd

LUFT - Frederikssund

Kender du en, som drikker for meget?

NEFOS, Landsorganisationen - Netværket for selvmordsramte

Telefonrådgivning og støttende samtaler

Røde Kors Halsnæs - Pårørendestøtte

Som pårørende til en sygdomsramt, er du hjemmets vigtigste ressource. Derfor skal du støttes til også at passe på dig selv i en hverdag præget af sygdom.

Røde Kors og Boblbergs besøgstjeneste

Digital besøgstjeneste

Ældretelefonen

Få en telefonven fra Ældretelefonen