Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Sundhed og sygdom

I denne kategori finder du tilbud indenfor sundhed og sygdom opdelt alfabetisk. Under hver kategori er der underkategorier, der beskriver tilbuddenes indhold. Kategorien dækker over en stor variation af sygdomme fra allergi og intolerance, diabetes og epilepsi til kræft, muskelsvind og udviklingsforstyrrelser.

Her er tilbud om aflastning og støtte til pårørende, rådgivning, netværk og fællesskaber, forskellige interesseorganisationer, besøgstjenester og sociale aktiviteter

Arresødal hospice, frivillige

Frivillige for Arresødal Hospice der gør en forskel for patienter og pårørende.

Astma-Allergi Nordsjælland

Vi er en patientforening som favner hele Nordsjælland. Allerød, Furesø, Egedal, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Rudersdal, Fredensborg, Hørsholm og Gribskov kommune.

Diabetesforeningen Hillerød-Halsnæs Lokalforening

Diabetesforeningen Hillerød-Halsnæs lokalforening arbejder for et bedre kendskab til, forebyggelse af og forbedret behandling af diabetes.

Fibromyalgi- & Smerteforeningen

Fibromyalgi er en kronisk smertesygdom, som berører mange mennesker, og den er meget indgribende i forhold til de berørte, ligesom den medfører store samfundsøkonomiske omkostninger.

Gigtforeningen Halsnæs

Foreningen for alle med ondt i led, ryg og muskler.

Gode råd fra LEV under corona-krisen

Artikler og info fra LEV

Hjerteforeningen

Hjerteforeningens lokale frivilliggruppe arrangerer motions- og netværkstilbud.

Hjerteforeningens gode råd under corona-krisen

Link til hjemmeside med gode råd

Hverdagen som pårørende

Er du pårørende til en alvorligt kronisk syg? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation? Vi mødes i Hundested.

KOL-netværket Halsnæs

Halsnæs KOLde forening er et fællesskab for KOL-berørte medlemmer og pårørende til KOL patienter.

Kræftens Bekæmpelse Halsnæs

Foreningen rådgiver og støtter alle, der er berørt af kræft.

Netværksgruppe for pårørende til demensramte

Er du pårørende til en demensramt? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation?

Osteoporoseforeningen Afdeling Nordsjælland

Osteoporoseforeningen arbejder for at forebygge brud som følge af knogleskørhed, således at flest mulige bevarer trivsel og førlighed livet igennem.

Patientforeningsnetværket

Patientforeningsnetværket er et netværk af foreninger og grupper, der hver i sær arbejder med forskellige sygdomsområder.

Røde Kors og Boblbergs besøgstjeneste

Digital besøgstjeneste

Scleroseforeningen Halsnæs

Vi er en lille forsamling af personer med sclerose, der snakker sammen om hverdagen og hvordan vi lever med sygdommen.

SIND Halsnæs

SIND arbejder for sindslidende og deres pårørende bl.a. via telefonrådgivning, væresteder, Lille Skole For Voksne, arrangementer, netværksgrupper m.m.

Støtteforeningen for Arresødal Hospice

Støtteforening for Arresødal Hospice

UlykkesPatientForeningen - Nordsjællandskredsen

Vi støtter og hjælper mennesker, der har været ude for en alvorlig ulykke.

Ældretelefonen

Få en telefonven fra Ældretelefonen