Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Psykisk sårbarhed

I denne kategori finder du tilbud til psykisk sårbare inddelt i undergrupper, som henvender sig til konkrete problemstillinger. Under kategorien øvrige findes tilbud, som henvender sig mere generelt til psykisk sårbare. Tilbud til folk med asperges, autisme og ADHD findes under målgruppen sygdom.

At leve med PTSD

Lever du med PTSD, og har du lyst til at være en del af et fællesskab med andre, der ved lidt om, hvordan det er at være dig?

Bisiddergruppen Nordsjælland

Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandling og møder med offentlige myndigheder - fire ører hører bedre end to. Brochurer på dansk, tyrkisk og arabisk.

Corona-krise-tiltag fra Frivilligcentre i Danmark

Link til Frivillivcentrenes liste over tiltag under corona-krisen.

Gode råd fra LEV under corona-krisen

Artikler og info fra LEV

Kom Videre Mand

"Kom Videre Mand" er et nyt tilbud i Halsnæs, hvor mænd gennem mand-til-mand snakke hjælper hinanden videre med livets udfordringer.

NEFOS, Landsorganisationen - Netværket for selvmordsramte

Telefonrådgivning og støttende samtaler

Røde Kors og Boblbergs besøgstjeneste

Digital besøgstjeneste

Samtaleforløb

Samtaleforløbene henvender sig til borgere i Halsnæs, som har brug for at vende problemer med en erfaren samtalepartner.

SIND Halsnæs

SIND arbejder for sindslidende og deres pårørende bl.a. via telefonrådgivning, væresteder, Lille Skole For Voksne, arrangementer, netværksgrupper m.m.

Støttegruppen for socialpsykiatrien

Støttegruppen til Socialpsykiatri. Socialpsykiatri er et socialt tilbud til sindslidende borgere.

Tackle livet

Selvhjælpsgruppe for mennesker som i perioder er psykisk sårbare.