Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Jura & økonomi

I denne kategori finder du tilbud til straffede og pårørende til straffede. Du finder også tilbud om retshjælp.

Bisiddergruppen Nordsjælland

Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandling og møder med offentlige myndigheder - fire ører hører bedre end to. Brochurer på dansk, tyrkisk og arabisk.

Frederiksværk Krisecenter

Opholdssted for kvinder der har været, eller er udsat for psykisk eller fysisk vold eller trusler om vold.

Frivillig Økonomisk Rådgivning

Frivillige der hjælper med økonomisk rådgivning.