Mailikon32  facebook

Handicap

I denne kategori finder du tilbud til mennesker med handicap. Kategorien er opdelt i underkategorier, så man kan finde de tilbud, som henvender sig specifikt til ens handicap. Under de forskellige underkategorier findes tilbud som interesseorganisationer, information og oplysning, rådgivning og vejledning, netværk, sociale aktiviteter og besøgsvenner. Under ’Øvrige’ findes tilbud som kan have generel interesse.

Danske Handicap Forbund - Halsnæs - Frederikssund

Forbundet arbejder for at mennesker med fysiske handicap får samme muligheder som ikke-handicappede.

Danske Handicap Forbund - Selvhjælpsgruppe

Selvhjælpsgruppe for Dansk Handicapforbund

Danske handicaporganisationer DH

DH arbejder for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.

Hundested Bådlaug

Hundested Baadelaug - sejlklubben der vil prøve at nå ud til grupper, som normalt ikke har mulighed for at sejle selv.

Netværksgruppe for forældre til svagtlæsende/ordblinde børn

Netværksgruppe hvor forældre og børn kan udveksle erfaringer med dyslexi m.m.

“Som vi er” – gruppe for mennesker med synlige og usynlige handicaps

Vi er en gruppe som hjælper og støtter hinanden. Vi kan lide at grine, hvilket vi gør meget for at glemme hverdagens udfordringer.