Mailikon32  facebook

Medlem

Medlemsforeninger/Grupper

AA Anonyme Alkoholikere

Fællesskab af mænd og kvinder der har et ønske om at holde op med at drikke.

Arresødal hospice

Frivillige for Arresødal Hospice der gør en forskel for patienter og pårørende.

Astma-Allergi Nordsjælland

Vi er en patientforening som favner hele Nordsjælland. Allerød, Furesø, Egedal, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Rudersdal, Fredensborg, Hørsholm og Gribskov kommune.

At leve med PTSD

Lever du med PTSD, og har du lyst til at være en del af et fællesskab med andre, der ved lidt om, hvordan det er at være dig?

Bedsteforældre til børn med handicap

Er du bedsteforælder til et barn med handicap? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation?

Bisiddergruppen Nordsjælland

Hjælp og støtte til samtaler ved sagsbehandling og møder med offentlige myndigheder - fire ører hører bedre end to. Brochurer på dansk, tyrkisk og arabisk.

BROEN Halsnæs

BROEN samarbejder med kommune, foreninger og klubber i lokalområdet. Vi hjælper med kontingent, udstyr og evt. transport, så børn og unge får mulighed for at være aktive i et lokalt fritidstilbud.

By & Land Halsnæs

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs

Børn og Unge i Halsnæs

Foreningen arbejder for at der dannes positive fællesskaber for børn og unge med forskellige livsvilkår gennem en bred vifte af aktiviteter.

Børnenes Genbrug

Butikken Børnenes Genbrug i Frederiksværk.

Dansk Handicap Forbund Frederikssund-Halsnæs Afd.

Forbundet arbejder for at mennesker med fysiske handicap får samme muligheder som ikke-handicappede.

Danske handicaporganisationer DH

DH arbejder for det fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap har ret til fuld og lige deltagelse i samfundslivet.

Danske Ølentusiaster

Lokal forening for ølentusiaster, som har lyst til at dyrke deres interesse i selskab med ligesindede.

Den Gyldne Cirkel

Den Gyldne Cirkel er et kursuscenter for mennesker, der ønsker at styrke kontakten til hjertet og leve mere ud fra sjælens tone.

Det gode familieliv Halsnæs

Vi arrangerer temaaftener om pasningsmuligheder i Halsnæs

Diabetesforeningen Hillerød-Halsnæs Lokalforening

Diabetesforeningen Hillerød-Halsnæs lokalforening arbejder for et bedre kendskab til, forebyggelse af og forbedret behandling af diabetes.

DSRS Lynæs (Dansk SøRedningsSelskab)

Dansk Søredningsselskab er en almen nyttig forening, grundlagt i 2004

Fibromyalgi- & Smerteforeningen

Fibromyalgi er en kronisk smertesygdom, som berører mange mennesker, og den er meget indgribende i forhold til de berørte, ligesom den medfører store samfundsøkonomiske omkostninger.

Forældre til børn med usynlige handicaps

Kender du følelsen af at dit barn bliver misforstået eller omverdenen ikke kan se at dit barn har nogle særlige udfordringer?

Frederiksværk Krisecenter

Opholdssted for kvinder der har været, eller er udsat for psykisk eller fysisk vold eller trusler om vold.

Frikirken Salem

Det sociale arbejde indgår i Frikirken Salem på flere forskellige områder. Kirkens motto er Plads til Gud og mennesker. I centrum står fællesskabet ved gudstjenesterne og den efterfølgende kirkekaffe. Gudstjeneste hver søndag 10:30

Gigtforeningen Halsnæs

Foreningen for alle med ondt i led, ryg og muskler.

Gratis Økonomisk Vejledning

Frivillige der hjælper med økonomisk vejledning.

Halsnæs Filosoferer...

En forening, hvor vi sammen forsøger at tale os klogere på, hvordan vi kan forstå livet og verden.

Halsnæs Idrætsråd

Halsnæs Idrætsråd er en sammenslutning af lokale idrætsforeninger.

Halsnæs Tangoforening

Halsnæs Tangoforening tilbyder tangoundervisning og andre social arrangementer med fokus på tango.

Hjerteforeningen

Hjerteforeningens lokale frivilliggruppe arrangerer motions- og netværkstilbud.

Hundested Kino

Hundested Kino drives af en gruppe frivillige, som arbejder på at drive og istandsætte biografen.

Hverdagen som pårørende

Er du pårørende til en alvorligt kronisk syg? Går du alene med tankerne, følelserne, og har du brug for og lyst til at være sammen med andre, der er i den samme situation?

Individuelle samtaleforløb

Samtaleforløbene henvender sig til borgere i Halsnæs, som har brug for at vende problemer med en erfaren samtalepartner.

Integrationscafé - Røde Kors i Halsnæs

Formålet med Røde Kors' integrationsnetværk i Halsnæs er at hjælpe de nye medborgere med at falde godt til ved først og fremmest at lære danskere og det danske system at kende.

Integrationsnetværket

Integrationsnetværket er et forum for foreninger og grupper i Halsnæs, der arbejder med integration af flygtninge og indvandrere.

Karl-e

Alt kan ske hos karl-e - nysgerrige folks mødested & gode ideers fødested. karl-e er en 300 m2 brugerdrevet kulturel 'legeplads', hvor alle kan være med til at skabe begivenheder og aktiviteter.

Kirkens Genbrug

Butikken har et bredt sortiment af dametøj, herretøj og børnetøj, derudover har vi glas, porcelæn, køkkengrej, lidt møbler, bøger, pynteting og nips. Alt sammen til rene genbrugspriser.

KOL-netværket Halsnæs

Halsnæs KOLde forening er et fællesskab for KOL-berørte medlemmer og pårørende til KOL patienter.

Kom Videre Mand

"Kom Videre Mand" er et nyt tilbud i Halsnæs, hvor mænd gennem mand-til-mand snakke hjælper hinanden videre med livets udfordringer.

Krolffolket Halsnæs

Krolf er en sjov blanding af golf og kroket. Lån gratis udstyr og spil på en af de fem baner i Frederiksværk og Hundested.

Kræftens Bekæmpelse Halsnæs

Foreningen rådgiver og støtter alle, der er berørt af kræft.

Kulturmand

Kulturmand er et fællesskab af mænd 60+, som har lyst til at dele kultur- og sundhedsoplevelser med andre mænd.

Lektiecafé i Frederiksværk

Lektiehjælpen er for alle, børn som voksne, der har behov for at få lidt ekstra hjælp med lektierne på Frederiksværk bibliotek.

Livshistoriefortællinger

Livshistoriefortællinger er et nyt tilbud i Frivilligcenter Halsnæs, hvor du kan dele din historie med andre, og komme fri af fortællinger, som begrænser dit liv. Målet med Livshistoriefortællingerer at skabe netværksgrupper med social aktivitet og samvær, der kan hjælpe dig videre i dit liv med dine værdier, drømme og håb.

MBU Frederiksværk

Missionsforbundets Børne- og Ungdomsarbejde

Melby-Liseleje IF/Fodbold

Melby-Liseleje IF Fodboldafdeling er med sine over 500 medlemmer en af de større fodboldklubber i Nordsjælland, men med det sociale, som et vigtigt element.

Natteravnene

Natteravnenes formål er at skabe lokal tryghed og livsglæde - især blandt børn og unge i det offentlige rum.

Netværksgruppe for forældre til svagtlæsende/ordblinde børn

Netværksgruppe hvor forældre og børn kan udveksle erfaringer med dyslexi m.m.