Mailikon32  facebook

Medlemsskab

Som medlem kan du:  

  • Bruge frivilligcentrets faciliteter
  • Få hjælp til foreningens opgaver
  • Reklamere på hjemmesiden
  • Styrke samarbejdet med andre frivillige
  • Booke lokaler
  • Se nyheder for, og om, frivillige
  • Bruge frivillig-guiden
Medlemskab hos os koster 150 kroner årligt for hver gruppe/forening.
Du kan finde medlemsblanketten her i word og som pdf.  Send den til anne-lise@frivilligcenter-halsnaes.dk.

 
Når man bliver medlem af Frivilligcenteret får man udleveret en velkomstpakke med information om centeret og et nøglekort og en nøgle.

Man kan gøre brug af kommunens foreningsservice, som kan læses Her

Kortet og nøgle har man ansvaret for i den tid, man er frivillig i foreningen.
Skulle de bortkomme betaler man anskaffelsesprisen på et nyt. Et kort koster 100,00 kr. og prisen for nøgle oplyses ved eventuelt tab.

Kontingentet betales 1 gang årligt. I marts udsender vi kontingent opkrævninger med betalingsfrist sammen med indkaldelsen til den årlige generalforsamling, og vi fremsender kvittering for betalt kontingent til jer på mail.